Zang

laden
 • Het zingen van drie songs uit het pop-idioom (pop, rock, r&b, soul etc). Van de drie songs is minimaal één en zijn maximaal twee eigen composities
 • Minimaal één onderdeel van een song (tekst, melodie of akkoorden/groove) dient zelf te zijn gemaakt, al dan niet in samenwerking met medemuzikanten
 • Minimaal twee stukken zijn Engelstalig en maximaal één is Nederlandstalig
 • Tenminste één ballad en één uptempo 'groove' stuk. De stukken moeten met een eigen band of begeleider worden gepresenteerd. Het gebruik van meespeel-cd's of -tapes is bij het presenteren van bestaand poprepertoire niet toegestaan. Bij het presenteren van de eigen stukken kan er eventueel wel gebruik worden gemaakt van een zelfgemaakte begeleidingstrack
 • Tenminste één stuk dient zonder microfoon gezongen te worden
 • Het a prima vista zingen en performen van een eenvoudig muziekfragment
 • Als onderdeel van het praktijkgedeelte is het mogelijk dat er een korte stemtest en of gehoortest wordt afgenomen.

Zie verder de toelatingseisen theorie.

Bij de beoordeling wordt erop gelet of je beschikt over:

 • Voldoende affiniteit en praktische ervaring met de uitvoeringspraktijk van de popmuziek
 • Voldoende stemmateriaal en stembeheersing (ademgebruik, toonvorming, dynamiek, articulatie en intonatie)
 • Een overtuigende podiumpresentatie
 • Vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel
 • Een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent en dito persoonlijkheid
 • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding