Vooropleiding en Proefstuderen

laden

Vooropleiding

Conservatorium Haarlem biedt de mogelijkheid voor toekomstige studenten Pop die nog niet aan alle eisen voldoen, eerst een jaar de vooropleiding te volgen. In principe gelden voor de auditie van de vooropleiding dezelfde eisen als voor de voltijdopleiding. Je dient in ieder geval blijk te geven van muzikaal talent en een muziektheoretische basis. Er zijn studenten die zelf besluiten eerst de vooropleiding te doen. Maar het kan ook zijn dat tijdens de Popauditie blijkt dat je nog niet over voldoende vaardigheden beschikt. Dan kan de vooropleiding een goede voorbereiding zijn. De commissie zal je daar dan in adviseren.

 

Vakken

De vooropleiding bestaat uit 45 minuten hoofdvakles per week, een wekelijkse theorieles en er wordt van alle vooropleidingsstudenten een band samengesteld die wekelijks bandles krijgen. De lessen starten in de eerste lesweek van het schooljaar en lopen tot aan de toelatingsexamens in april.

De bandlessen en theorielessen worden geroosterd op dinsdagmiddag (ongeveer tussen 15.00 uur en 20.00 uur), met aansluitend de hoofdvakles. Helaas kan dit niet altijd en worden sommige hoofdvaklessen op een ander moment in de week gegeven (i.v.m. de beschikbaarheid van docenten en studenten).

De kosten van de vooropleiding voor het aankomend studiejaar bedraagt € 1.250,-. De factuur die je ontvangt mag in drie termijnen betaald worden. Om deel te nemen aan deze cursus dien je je aan te melden voor de auditie. Voor E-music is er geen vooropleiding.

 

Proefstuderen

Als je wil komen proefstuderen word je gekoppeld aan een student van Conservatorium Haarlem. Je maakt dan een individuele afspraak. Proefstuderen kan bestaan uit een college of een rondleiding. Je kunt ook meelopen in het actuele lesrooster. Bovendien heb je gelegenheid om te praten met studenten en docenten. Je krijgt zo een goed beeld van wat de opleiding inhoudt. En je kunt na afloop beter inschatten of de opleiding echt wat voor je is.

Proefstuderen zal weer ingepland worden aan het begin van 2020.

Opgeven kan via conservatorium@inholland.nl