Bulgaria

laden

Бакалавърски програми в Университета за приложни науки Инхоланд

Университетът за приложни науки Инхоланд Ви предлага широк спектър от международни бакалавърски програми, като всички са преподавани на английски. Тяхната палитра се простира от Бизнес до Инженерство. Те не само Ви подготвят за мениджърски позиции за работа в динамична и висококонкурентна професионална обстановка, но и изграждат у Вас умения да се развивате в многонационална и многоезична среда.
Bachelor programmes

Ключови елементи на образованието

Като студент на Университета за приложни науки Инхоланд ще разделяте времето си между лекции, консултации, проекти, групови задачи, самостоятелно обучение, обучителни пътувания и други дейности. Ще работите в малък многонационален и многоезичен екип, ще решавате проблеми и задачи от реалния живот, ще се сблъскате с изпълнението на реални бизнес-задачи в деловия живот. Ще натрупате богат опит не само в сферата на образованието, но и в областта на личностните и професионални контакти.
Why Inholland

Учебен план

Учебната година започва през първата седмица на септември и продължава до средата на юни. Разделена е на 4 учебни периода по 9 седмици. Отделните специалности са структурирани в две направления: основно и специализиращо. Основното направление се
концентрира върху придобиването на знания и умения. Специализиращото направление ще Ви даде възможност да се усъвършенствате в областта на избраната от Вас конкретна специалност в последните две години от обучението ви.

Студентски обмен

За времето, през което ще учите в университет Инхоланд, можете да кандидатствате за студентски обмен и следване в един от нашите 250 университетски партньори в целия свят. Има много възможности, даващи ви възможност за придобиване на международен опит, който е от огромно значение на съвременния пазар на труда. Ще придобиете опит и в друга образователна система, което ще ви осигури различна перспектива в живота.
Exchange

Практическо обучение – стаж

Част от обучението е задължителен стаж, обикновено в третата година, който ще ви даде възможност да приложите на практика теоретичните си познания. Стажът се провежда във фирми и компании както в Холандия, така и в цял свят. Докато завършите, ще сте натрупали ценен работен опит, който да ви даде предимство в началото на избраната от вас кариера.

Възможности за работа след дипломиране

Млади професионалисти, завършили Инхоланд, намират работа в широк спектър от компании. Малък или среден бизнес, правителствена или неправителствена организация, всяка институция се нуждае от мениджъри. След завършването си, нашите студенти умеят да ръководят различни отдели и компании, както и екипи с разнообразно културно минало.

Условия за прием

За да бъдете приети в нашите бакалавърски програми, трябва да отговаряте на изискванията за прием. Преди да кандидатствате, проверете дали отговаряте на изискванията на владеене на език и диплома.
Admission requirements

Настаняване

Университетът за приложни науки има ограничени възможности за настаняване. Предлагаме краткосрочно настаняване за чуждестранни студенти. За да си осигурите място в студентско общежитие, трябва да завършите процеса по кандидатстване и трябва да сте приети в обучителна програма по ваш избор.
Locations

Ако искате да разберете повече за нашите бакалавърски програми на английски език, най – добрият начин е да посетите нашите Дни на отворените врати.
Open Days

Ако желаете да сте част от един учебен ден, моля включете се в един от нашите Пробни учебни дни. Лекторите на Инхоланд ще отговорят на всички въпроси, които имате. Ще имате възможността да разговаряте и със студенти, които в момента учат в Инхоланд и да получите информация за опита, който те са натрупали до момента.
Trial Study Days

Университетът за приложни науки Инхоланд участва на изложенията за образование в чужбина, където може да се запишете за среща с наш представител.
International Fairs