Czech Republic

laden

Bakalářské programy na Univerzitě aplikovaných vět Inholland

Univerzita aplikovaných vět Inholland nabízí širokou škálu mezinárodních bakalářských programů v angličtině. V bakalářských programech lze studovat řadu oborů od podnikání po strojírenství. Naše programy nejenže skýtají skvělé vyhlídky v dynamickém, vysoce konkurenčním profesionálním světě, ale navíc zprostředkovávají dovednosti potřebné v multikulturním pracovním prostředí.
Bachelor programmes

Základní prvky vzdělávání

Studenti Univerzity aplikovaných věd Inholland dělí svůj čas mezi přednášky, cvičení, projekty, skupinovou práci, samostudium, exkurze a další aktivity. Pracují rovněž v malých, multikulturních týmech a řeší reálné problémy. Je to skvělá cesta ke vzdělání – jak osobně, tak profesně.
Why Inholland

Životopis

Akademický rok začíná v prvním zářijovém týdnu a končí v polovině června. Akademický rok je rozdělený do 4 úseků po 9 týdnech. Bakalářské programy sestávají ze dvou součástí: z hlavní specializace a z vedlejších specializací. Hlavní specializace je základem studijního programu a studenti se jí věnují polovinu studia. V kurzech hlavní specializace získáte obecné odborné znalosti a dovednosti. Díky vedlejším specializacím si poslední dva roky studia budete moci přizpůsobit svým osobním zájmům a aspiracím.

Výměnné programy

Během studia na Univerzitě aplikovaných věd Inholland budete moci studovat na jedné z našich 250 partnerských institucí po celém světě. Máte řadu možností a můžete získat mezinárodní zkušenosti, které jsou na současném trhu práce zásadní. Seznámíte se s jiným vzdělávacím systémem, což znamená i jiný pohled na život. 
Exchange

Stáže

Součástí studia je povinná stáž či praktikum, obvykle ve třetím roce. Budete tak mít příležitost využít své teoretické znalosti v praxi. Na stáž můžete jít do firmy v Nizozemsku či v zahraničí. Jakmile studium absolvujete, budete již mít cenné pracovní zkušenosti a velkou výhodu při budování kariéry.

Po absolvování

Absolventi Inholland najdou uplatnění v širokém spektru odvětví. Každá organizace potřebuje profesionálního manažera, ať je malá či velká, soukromá či veřejná, vládní či nezisková. Po ukončení studia budete moci řídit různá oddělení a firmy či rozmanité týmy.

Požadavky na přijetí

Chcete-li se zapsat do studijního programu na Inholland, musíte vyhovět našim požadavkům. Než se přihlásíte, ověřte si, zda splňujete jazykové požadavky a máte požadované diplomy.
Admission requirements

Ubytování

Univerzita aplikovaných věd Inholland má omezené kapacity pro ubytování studentů. Nabízíme krátkodobé ubytování zahraničním studentům. Chcete-li si zajistit místo v ubytovacím zařízení pro studenty, musíte projít přihlašovacím řízením a být přijati ke studiu ve zvoleném studijním programu.
Locations

Máte-li zájem o naše bakalářské programy v angličtině, navštivte náš den otevřených dveří.
Open Days

Chcete-li se zúčastnit některé přednášky, zaregistrujte se k účasti na jednom ze zkušebních studijních dnů. Přednášející zodpovědí všechny vaše otázky a budete si moci pohovořit se stávajícími studenty a zjistit, jak se jim studium zamlouvá.
Trial Study Days

Univerzita aplikovaných věd Inholland se rovněž účastní vzdělávacích veletrhů v zahraničí, kde si můžete sjednat schůzku s našimi zástupci.
International Fairs