Denmark

laden

Bacheloruddannelser ved Inholland Universitet for Anvendt Videnskab

Ved Inholland Universitet for Anvendt Videnskab tilbyder vi et bredt udvalg af internationale bacheloruddannelser, hvor al undervisning foregår på engelsk. Bacheloruddannelserne spænder fra erhvervs- til ingeniøruddannelser. Vores uddannelser byder ikke alene på gode jobmuligheder inden for ledelse i en dynamisk og meget konkurrencepræget faglig verden, de giver også de fornødne færdigheder til at arbejde i multikulturelle miljøer.
Bachelor programmes

Uddannelsens vigtigste elementer

Som studerende ved Inholland Universitet for Anvendt Videnskab bliver din tid delt mellem forelæsninger, manuduktion, gruppearbejde, selvstudier, ekskursioner og andre aktiviteter. Du kommer også til at arbejde i små multikulturelle team, der løser virkelige arbejdsrelaterede problemer. Det er en fantastisk undervisningsoplevelse - både personligt og fagligt.
Why Inholland

Pensum

Det akademiske år begynder i første uge i september og fortsætter til midt i juni. Det akademiske år er delt i 4 semestre hver på 9 uger. Der indgår to komponenter i bacheloruddannelserne: hovedfaget og dimissionsspecialerne. Hovedfaget er uddannelsens centrale del og tager halvdelen af din studietid. Det er her du får generel faglig viden og færdigheder. Via dimissionsspecialet kan du præcist målrette din uddannelses sidste 2 år til dine personlige interesser og ambitioner.

Udvekslingsprogrammer

I den studietid ved Inholland Universitet for Anvendt Videnskab kan du studere ved én af vores 250 partnerinstitutioner over hele verden. Der er mange valgmuligheder, der gør, at du her kan skaffe dig den internationale erfaring, der er så afgørende på nutidens marked. Du får dermed også erfaringer fra et andet uddannelsessystem, som giver dig en anderledes synsvinkel på livet.
Exchange

Praktik

En del af dine studier er en obligatorisk praktikperiode eller arbejdsplacering, som regel i det 3. studieår. På den måde kan du afprøve din teoretiske viden i praksis. Du kan enten gennemføre din praktik ved en hollandsk virksomhed eller i udlandet. Når du dimitterer, har du således allerede fået værdifuld arbejdserfaring, som giver dig et forspring i din valgte karriere.

Efter dimissionen

Dimittender fra Inholland finder arbejde inden for mange forskellige brancher. Uanset om en organisation er stor eller lille, privat eller offentlig, statslig eller non-profit, har den brug for en professionel leder. Efter dimissionen kan du lede forskellige afdelinger eller virksomheder samt team bestående af folk med forskellige baggrund.

Optagelseskrav

For at blive optaget på én af Inhollands uddannelser, skal du opfylde vores optagelseskrav. Før du begynder ansøgningsprocessen, skal du kontrollere, om du opfylder kravene til sprog og eksamensbeviser.
Admission requirements

Indlogering

Inholland Universitet for Anvendt Videnskab har kun få studenterkollegier. Vi tilbyder kortvarig indlogering til tilrejsende udenlandske studerende. For at være sikker på en plads på kollegiet, skal du have fuldført din ansøgningsproces, og du skal være accepteret på din foretrukne uddannelse.
Locations

Vil du gerne vide mere om vores engelsksprogede bacheloruddannelser, er det bedst at besøge os på vores Åbne dage.
Open Days

Vil du gerne overvære en forelæsning, så tilmeld dig én af vores Forsøgsstudiedage. Lektorerne vil være til stede og besvare de spørgsmål, du måtte have, og du har mulighed for at tale med de nuværende studerende og høre om deres erfaringer.
Trial Study Days

Inholland Universitet for Anvendt Videnskab deltager også i uddannelsesmesser i udlandet, hvor du kan få en aftale med vores repræsentanter.
International Fairs