Latvia

laden

Bakalaura studiju programmas Inholandes lietišķo zinātņu universitātē

Inholandes lietišķo zinātņu universitāte piedāvā plašu starptautiska līmeņa bakalaura studiju programmu klāstu. Mācības notiek angļu valodā. Bakalaura grāda programmās iespējams apgūt gan uzņēmējdarbību, gan inženierzinātnes. Mūsu studiju programmas piedāvā ne tikai izcilas perspektīvas ieņemt vadošas pozīcijas dinamiskajā un spēcīgi konkurējošā profesionālajā pasaulē, bet arī sniedz prasmes strādāt multikulturālā vidē.
Bachelor programmes

Izglītības stūrakmeņi

Kā Inholandes lietišķo zinātņu universitātes studentam, Jums būs nepieciešams sadalīt laiku starp lekcijām, konsultācijām, projektiem, grupu darbiem un patstāvīgām studijām, mācību ekskursijām un citām aktivitātēm. Turklāt Jūs strādāsiet mazās, multikulturālās komandās, risinot īstās dzīves problēmas saistītas ar profesionālā darba jomām. Tā ir lieliska mācību pieredze – gan personiski, gan profesionāli.
Why Inholland

Mācību programma

Akadēmiskais gads sākas pirmajā septembra nedēļā un turpinās līdz jūnija vidum. Akadēmiskais gads ir sadalīts 4 studiju posmos, katrs 9 nedēļu garumā. Bakalaura studiju programmai ir divas sastāvdaļas: galvenā un absolvēšanas specializācijas. Galvenā ir pamatprogramma, kas ilgst pusi no kopējā studiju laika. šajā jomā students apgūst vispārējās profesionālās zināšanas un iemaņas. Absolvēšanas specializācijas ļauj Jums pielāgot Jūsu programmas pēdējos divus gadus atbilstoši Jūsu personīgajām interesēm un ambīcijām.

Apmaiņas programmas

Jūsu studiju laikā Inholandes lietišķo zinātņu universitātē Jums būs iespēja studēt kādā no mūsu 250 partnerinstitūcijām, kas atrodas visā pasaulē. Plašās izvēles iespējas sniegs Jums starptautisku pieredzi, kam mūsdienu darba tirgū ir liela nozīme. Turklāt Jūs iepazīsiet citu izglītības sistēmu, kas Jums dāvās atšķirīgu skatījumu uz dzīvi.
Exchange

Prakses iespējas

Daļa no Jūsu studijām būs obligātā prakse vai darba prakse, kas parasti notiek trešajā studiju gadā. Tas Jums dos iespēju pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Jūs varat realizēt praksi kādā Nīderlandes uzņēmumā vai arī kādā ārzemju uzņēmumā. Jūs jau būsiet ieguvis vērtīgu darba pieredzi, beidzot studijas, kas sniegs atspērienu Jūsu izvēlētajā karjeras virzienā.

Pēc studiju absolvēšanas

Inholandes absolventi ir pieprasīti speciālisti daudzās nozarēs. Visām organizācijām ir nepieciešams profesionāls vadītājs - vai tā būtu liela vai maza, privāta vai sabiedriska, valdības vai bezpeļņas organizācija. Pēc absolvēšanas Jūs būsiet spējīgs vadīt gan dažādas nodaļas un uzņēmumus, gan komandas, kuru biedriem ir atšķirīga dzīves pieredze.

Uzņemšanas kritēriji

Lai tiktu uzņemts kādā no Inholandes studiju programmām, Jums jāatbilst mūsu uzņemšanas kritērijiem. Lūdzu, pārbaudiet vai Jums ir atbilstošās valodu zināšanas un visi nepieciešamie dokumenti pirms uzsākat pieteikšanās procesu.
Admission requirements

Izmitināšana

Inholandes lietišķo zinātņu universitātei ir ierobežots skaits studentu kopmītņu. Mēs piedāvājam īstermiņa izmitināšanu jaunajiem ārvalstu studentiem. Lai nodrošinātu vietu studentu kopmītnēs, Jums jābūt nokārtotam pieteikšanās procesam un jābūt uzņemtam Jūsu izvēlētajā studiju programmā.
Locations

Ja Jūs vēlaties iepazīt tuvāk mūsu bakalaura programmas ar angļu mācību valodu, tad vislabākā iespēja ir apmeklēt mūsu Atvērto durvju dienu.
Open Days

Ja Jūs vēlaties piedalīties lekcijā, lūdzu, reģistrējieties kādai no mūsu izmēģinājuma mācību dienām. Docētāji atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem un Jums būs iespēja iepazīties ar esošajiem studentiem un viņu pieredzi.
Trial Study Days

Inholandes lietišķo zinātņu universitāte piedalās ārvalstu izglītības izstādēs un, piereģistrējoties Jums ir iespēja tikties ar mūsu pārstāvjiem.
International Fairs