Norway

laden

Bachelor-programmer ved Inholland University of Applied Sciences

Ved Inholland University of Applied Sciences tilbyr vi en lang rekke internasjonale bachelor-gradprogrammer, alle undervises på engelsk. Bachelor-gradprogrammene strekker seg fra handel til ingeniørfag. Ikke bare tilbyr programmene våre utmerkede administrasjonprospekter i en dynamisk og høyst konkurransedyktig profesjonell verden, de gir også de ferdighetene som kreves for å jobbe i et multikulturelt miljø.
Bachelor programmes

Nøkkelelementer i utdannelsen

Som student ved Inholland University of Applied Sciences må du også dele tiden din mellom forelesninger, opplæringer, prosjekter, gruppearbeid, selvstudier, ekskursjoner og andre aktiviteter. Du kommer også til å jobbe i små, multikulturelle team og løse virkelige, arbeidsrelaterte problemer. Dette er en super læreerfaring – både personlig og profesjonelt.
Why Inholland

Pensum

Det akademiske året begynner i den første uken av september og varer inntil midten av juni. Det akademiske året er delt inn i 4 studieperioder, hver på 9 uker. Det finnes to komponenter i bachelor-gradprogrammet: Hovedfaget og eksamenspesialiseringene. Hovedfaget er programmets kjerne og vil utgjøre halvparten av dine studier. Det er der du får din generelle fagkunnskap og ferdigheter. Eksamenspesialiseringene vil gjøre at du kan skreddersy de siste to årene av programmet etter dine personlige interesser og ambisjoner.

Utvekslingsprogrammer

I løpet av din tid hos oss ved Inholland University of Applied Sciences vil du være i stand til å studere hos minst én av våre 250 partnerinstitusjoner som befinner seg over hele verden. Det finnes mange tilgjengelige alternativer, og det gir deg muligheten til å oppnå den internasjonale erfaringen som er så avgjørende på dagens markeder. Du kommer også til å få erfaring med et annet utdannelsessystem, som kommer til å tilby deg et annet perspektiv på livet.
Exchange

Praksis

En del av studiene dine vil være en obligatorisk praksis eller arbeidsutplassering, vanligvis i løpet av det tredje året. Dette vil gi deg muligheten til å sette din teoretiske kunnskap ut i livet. Du kan gjøre praksisen enten hos en bedrift i Nederland eller i utlandet. Innen du er ferdig med studiene, vil du allerede ha oppnådd verdifull arbeidspraksis, slik at du får et forsprang i den valgte karrieren din.

Etter avsluttede studier

Inholland-avgangsstudenter finner arbeid innen en lang rekke bransjer. Enten en organisasjon er stor eller liten, privat eller offentlig, statlig eller non-profitt, trenger den en profesjonell leder. Ved avsluttede studier vil du være i stand til å lede ulike avdelinger og bedrifter, samt team som består av personer fra ulike bakgrunner.

Opptakskrav

For å tas opp i et av våre Inholland-programmer, må du oppfylle våre opptakskrav. Før du begynner søknadsprosessen, kontroller om du oppfyller språk- og opptakskravene.
Admission requirements

Innkvartering

Inholland University of Applied Sciences har en begrenset kapasitet med hensyn til studentboliger. Vi tilbyr kortsiktig innkvartering for nye utenlandske studenter. For å sikre deg en plass i studentinnkvarteringen, må du ha fullført søknadsprosessen og ha blitt tatt opp i det valgte studieprogrammet.
Locations

Hvis du ønsker å få mer informasjon om våre bachelor-programmer som undervises på engelsk, er det best å besøke oss når vi har Åpent hus.
Open Days

Hvis du ønsker å delta på en forelesning, registrer deg for en av våre teststudiedager. Foreleserne vil være til stede for å besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, og du kommer til å få sjansen til å snakke med aktuelle studenter og finne ut mer om deres erfaring.
Trial Study Days

Inholland University of Applied Sciences deltar også på utdannelsesmesser i utlandet, der du kan registrere deg for en avtale med våre representanter.
International Fairs