Poland

laden

Studia licencjackie na wydziale Nauk stosowanych Uniwersytetu Inholland

Wydział Nauk stosowanych Uniwersytetu Inholland oferuje szeroki wybór międzynarodowych studiów licencjackich, wszystkich wykładanych w j. angielskim. Studia licencjackie obejmują wiele dziedzin, od biznesu po inżynierię. Nasze programy oferują nie tylko doskonałe perspektywy zarządzania w dynamicznym i bardzo konkurencyjnym świecie zawodowym, lecz także umiejętności niezbędne do pracy w wielokulturowym środowisku.
Bachelor programmes

Kluczowe elementy edukacji

Studenci wydziału Nauk stosowanych Uniwersytetu Inholland dzielą swój czas pomiędzy wykłady, ćwiczenia, projekty, zajęcia grupowe, samodzielną naukę, wyjazdy terenowe oraz inne zajęcia. Pracują w niewielkich, wielokulturowych zespołach, rozwiązując rzeczywiste, związane z pracą problemy. To doskonałe doświadczenie – zarówno osobiste, jak i zawodowe.
Why Inholland

Program nauczania

Rok akademicki rozpoczyna się w pierwszym tygodniu września i trwa do połowy czerwca. Rok akademicki jest podzielony na 4 semestry, każdy liczący 9 tygodni. Program studiów licencjackich obejmuje dwa etapy: główny oraz specjalizację. Etap główny to kluczowy element programu i potrwa on połowę studiów. Podczas niego studenci nabywają ogólną wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Specjalizacja ukończenia uczelni umożliwia dopasowanie ostatnich dwóch lat studiów do osobistych zainteresowań i ambicji.

Programy wymiany

Podczas studiów na wydziale Nauk stosowanych naszego Uniwersytetu studenci mogą uczyć się w jednej z naszych 250 instytucji partnerskich zlokalizowanych na całym świecie. Dostępnych jest wiele opcji zapewniających możliwość uzyskania międzynarodowego doświadczenia tak istotnego na obecnym rynku pracy. Zyskają również doświadczenie z różnych systemów edukacji, oferujących różne perspektywy na życie.
Exchange

Praktyki

Częścią studiów będą obowiązkowe praktyki lub staże zawodowe, zazwyczaj na trzecim roku. Są one możliwością sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce. Praktyki można odbywać w firmie holenderskiej lub zagranicznej. Do czasu ukończenia studiów studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe, zapewniające dobry start w wybranej karierze zawodowej.

Po ukończeniu studiów

Absolwenci Inholland pracują w różnych branżach. Bez względu na to, czy organizacja jest duża, czy mała, prywatna lub publiczna, rządowa lub non-profit – wymaga profesjonalnego menedżera. Po ukończeniu studiów studenci będą mogli zarządzać różnymi wydziałami i firmami, a także zespołami osób o różnym pochodzeniu.

Wymagania dotyczące przyjęcia na studia

Aby zapisać się na jedne z naszych studiów Inholland, konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących przyjęcia na studia. Przed rozpoczęciem procesu składania podań należy sprawdzić spełnianie wymagań dotyczących znajomości języka i dyplomu.
Admission requirements

Zakwaterowanie

Wydział Nauk społecznych Uniwersytetu Inholland posiada ograniczoną liczbę kwater dla studentów. Oferujemy krótkoterminowe zakwaterowanie dla nowo przybyłych studentów zagranicznych. W celu zapewnienia miejsca w akademiku studenckim należy ukończyć proces składania podania i dostać się na wybrane studia.
Locations

Najlepszym sposobem zyskania dodatkowych informacji na temat anglojęzycznych studiów licencjackich jest wzięcie udziału w Dniach otwartych.
Open Days

W przypadku chęci wzięcia udziału w wykładach należy zarejestrować się na jeden z naszych Próbnych dni studiów. Wykłady zapewnią odpowiedź na wszelkie pytania i będą szansą na porozmawianie z obecnymi studentami i poznania ich doświadczeń.
Trial Study Days

Wydział Nauk stosowanych Uniwersytetu Inholland bierze udział w targach edukacyjnych za granicą, podczas których można zapisać się na spotkanie z naszymi przedstawicielami.
International Fairs