Slovakia

laden

Bakalárske študijné programy na univerzite Inholland University of Applied Sciences

Univerzita Inholland University of Applied Sciences ponúka široký rozsah medzinárodných programov bakalárskeho stupňa vzdelania, ktoré sú všetky vyučované v anglickom jazyku. Programy bakalárskeho stupňa vzdelania siahajú od podnikania po strojárstvo. Naše programy neponúkajú len vynikajúcu manažérsku perspektívu v dynamickom a vysoko konkurenčnom profesionálnom prostredí, ale poskytujú aj zručnosti požadované pre prácu v multikultúrnom prostredí.
Bachelor programmes

Hlavné zložky vzdelávania

Ako študent univerzity Inholland University of Applied Sciences si budete musieť rozdeliť svoj čas medzi prednášky, konzultácie, projekty, prácu v skupinách, individuálne štúdium, exkurzie a iné aktivity. Budete pracovať aj v malých multikultúrnych tímoch pri riešení skutočných problémov z praxe. Je to vynikajúca študijná skúsenosť, a to po osobnej aj profesionálnej stránke.
Why Inholland

Obsah štúdia

Akademický rok začína v prvom septembrovom týždni a trvá do polovice júna. Akademický rok je rozdelený do 4 študijných období, z ktorých každé trvá 9 týždňov. Program bakalárskeho stupňa vzdelania má dve zložky: hlavný študijný odbor a záverečná špecializácia. Hlavný študijný odbor je jadrom programu a bude tvoriť polovicu vášho štúdia. V rámci neho získate všeobecné odborné vedomosti a zručnosti. Záverečná špecializácia vám umožní prispôsobiť si posledné dva ročníky programu s ohľadom na vaše osobné záujmy a ambície.

Výmenné programy

Počas vášho štúdia na univerzite Inholland University of Applied Sciences máte možnosť študovať na jednej z našich 250 partnerských inštitúcií po celom svete. K dispozícii je veľa možností, čo vám poskytuje príležitosť získať medzinárodné skúsenosti, ktoré sú také dôležité na dnešnom trhu. Získate tiež skúsenosti s odlišným vzdelávacím systémom, ktorý vám ponúkne iný pohľad na život.
Exchange

Stáže

Súčasťou vášho štúdia bude povinná stáž alebo prax, zvyčajne počas tretieho ročníka. Poskytne vám príležitosť uplatniť vaše teoretické vedomosti v praxi. Stáž môžete absolvovať vo firme v Holandsku alebo v zahraničí. Ešte pred ukončením štúdia tak získate cenné pracovné skúsenosti, ktoré vám poskytnú dobrú štartovaciu pozíciu vo vami zvolenej kariére.

Po ukončení štúdia

Absolventi univerzity Inholland University of Applied Sciences pracujú v širokom spektre odvetví. Každá organizácia potrebuje profesionálneho manažéra, či sa jedná o malú alebo veľkú spoločnosť, súkromnú alebo verejnú spoločnosť, vládnu alebo neziskovú organizáciu. Po ukončení štúdia budete schopní riadiť rozličné oddelenia a spoločnosti, ako aj tímy zložené z ľudí z rôzneho prostredia.

Podmienky prijatia

Pre zápis na niektorý z programov univerzity Inholland University of Applied Sciences musíte spĺňať naše kritériá prijatia. Pred prihlásením sa na štúdium si overte, či spĺňate jazykové a vzdelanostné požiadavky.
Admission requirements

Ubytovanie

Univerzita Inholland University of Applied Sciences má obmedzenú kapacitu ubytovania pre študentov. Prichádzajúcim zahraničným študentom ponúkame krátkodobé ubytovanie. Na zabezpečenie miesta v rámci ubytovania pre študentov je potrebné prihlásiť sa na štúdium a získať potvrdenie o prijatí na študijný program podľa vášho výberu.
Locations

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich bakalárskych programoch v anglickom jazyku, najlepšie je navštíviť naše dni otvorených dverí.
Open Days

Ak sa chcete zúčastniť prednášky, zaregistruje sa na jeden skúšobný študijný deň. Prítomní budú prednášajúci, aby zodpovedali na akúkoľvek vašu otázku, a budete mať príležitosť hovoriť so súčasnými študentami a dozvedieť sa viac o ich skúsenostiach.
Trial Study Days

Univerzita Inholland University of Applied Sciences sa zúčastňuje aj na vzdelávacích veľtrhoch v zahraničí, kde sa môžete zaregistrovať na stretnutie s našimi predstaviteľmi.
International Fairs