Thailand

laden

หลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์อินฮอล์แลนด์

ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์อินฮอล์แลนด์ เรามีหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติที่หลากหลายโดยทุกหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรีมีตั้งแต่สาขาธุรกิจไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรของเราไม่เพียงแต่มอบมุมมองด้านบริหารจัดการในโลกของมืออาชีพที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ยังรวมถึงให้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในสิ่งแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม
Bachelor programmes

องค์ประกอบสำคัญของการศึกษา

ในฐานะนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์อินฮอล์แลนด์ คุณยังต้องแบ่งเวลาระหว่างชั่วโมงเรียน การติวหนังสือ โครงงาน งานกลุ่ม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่น รวมถึงคุณต้องทำงานในกลุ่มเล็กที่หลากหลายวัฒนธรรมที่ต้องแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ปัญหาเกี่ยวกับงาน สิ่งนี้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งโดยส่วนตัวและทางวิชาชีพ 
Why Inholland

หลักสูตร

ปีการศึกษาเริ่มขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน แต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษาละ 9 สัปดาห์ หลักสูตรปริญญาตรีประกอบด้วยสองส่วน วิชาหลักและวิชาเฉพาะสาขาในการจบการศึกษา วิชาหลักคือวิชาแกนของหลักสูตรและเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของการศึกษาของคุณ ซึ่งคุณจะได้รับความรู้และทักษะทางวิชาชีพทั่วไป วิชาเฉพาะสาขาในการจบการศึกษาจะอนุญาตให้คุณออกแบบสองปีสุดท้ายของหลักสูตรของคุณให้เหมาะกับความสนใจและความมุ่งมั่นส่วนตัวของคุณ

หลักสูตรแลกเปลี่ยน

ระหว่างเวลาที่คุณศึกษากับเราที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์อินฮอล์แลนด์ คุณจะสามารถศึกษาที่ 1 ใน 250 สถาบันที่จัดทำหลักสูตรร่วมที่ตั้งอยู่ทั่วโลก มีหลายทางเลือกพร้อมให้โอกาสคุณได้รับประสบการณ์นานาชาติที่จำเป็นยิ่งในตลาดในปัจจุบัน นอกจากนั้นคุณยังได้รับประสบการณ์ระบบการศึกษาที่ต่างกัน ให้มุมมองชีวิตที่แตกต่างกับคุณ 
Exchange

ฝึกงาน

ส่วนหนึ่งของการศึกษาของคุณจะเป็นการฝึกงานภาคบังคับหรือตำแหน่งงานโดยปกติอยู่ในชั้นปีที่ 3 สิ่งนี้ให้โอกาสคุณนำความรู้ทฤษฎีของคุณไปปฏิบัติ คุณสามารถฝึกงานกับบริษัทในเนเธอร์แลนด์หรือต่างประเทศ เมื่อคุณจบการศึกษา คุณจะได้รับประสบการณ์ทำงานที่มีค่า ให้คุณสามารถเริ่มต้นกับงานอาชีพที่คุณเลือก 

หลังจบหลักการศึกษา

ผู้จบการศึกษาจากอินฮอล์แลนด์สามารถหางานได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก เอกชนหรือรัฐบาล รัฐบาลหรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ล้วนแต่ต้องการผู้จัดการมืออาชีพ เมื่อคุณจบการศึกษา คุณจะสามารถบริหารจัดการแผนกและบริษัทต่างๆ รวมถึง ทีมที่ประกอบด้วยคนจากพื้นเพที่ต่างกัน

หลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษา

ในการสมัครเข้าเรียนหนึ่งในหลักสูตรของอินฮอล์แลนด์ คุณต้องผ่านหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษา ก่อนเริ่มกระบวนการสมัคร โปรดตรวจสอบว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์ด้านภาษาและวุฒิการศึกษา
Admission requirements

ที่พัก

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์อินฮอล์แลนด์มีที่พักนักศึกษาจำนวนจำกัด เรามีที่พักระยะสั้นให้กับนักศึกษาจากต่างประเทศ ในการยืนยันที่พักนักศึกษา คุณต้องเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครและต้องได้รับการบรรจุเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่คุณเลือก
Locations

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ กรุณาเข้าเยี่ยมชมวันเปิดหลักสูตรของเรา
Open Days

หากคุณต้องการเข้าร่วมชั่วโมงเรียน กรุณาลงทะเบียนหนึ่งในวันทดลองเรียนของเรา อาจารย์จะตอบข้อสงสัยของคุณและคุณจะได้รับโอกาสได้พูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบันและทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักศึกษาปัจจุบัน
Trial Study Days

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์อินฮอล์แลนด์ ยังเข้าร่วมในนิทรรศการการศึกษาต่างประเทศ คุณสามารถลงทะเบียนนัดหมายกับตัวแทนของเรา
International Fairs