Interview architecten

laden

Inholland Alkmaar in de metamorfose

Gebouw gestript, op weg naar het stadspark

Na de grootschalige verhuizing is het interieur van Gebouw A inmiddels geheel gestript en kan de opbouw beginnen. Doel is om er een hedendaags, goed geoutilleerd schoolgebouw van te maken. Zoals inmiddels bekend is het interieur geïnspireerd op een heus stadspark, met de kenmerken groen, licht en open. Het renovatieontwerp komt van BRTArchitecten, het Alkmaars bureau voor architectuur, stedenbouw, interieur en restauratie, dat midden jaren negentig ook tekende voor het ontwerp van het gebouw. De hoogste tijd voor een gesprek met architecten Jolien Huberts en Erik van Wel om u bij te praten over de renovatie.

“Het stadspark is de drager van het ontwerp”, schetst Huberts. “We gebruiken veel (levend) groen en hout en alles is heel licht en open.” In de loop van het proces hebben de domeindirecteuren in diverse gesprekken hun wensen en ruimtebehoeftes aangegeven. In het eerste ontwerp waren nog vrij veel multifunctionele ruimtes voorzien. De domeindirecteuren gaven echter aan dat er vooral veel behoefte is aan theorielokalen. “Die multifunctionaliteit hebben we daarom losgelaten”, aldus Huberts.

Activiteitgerelateerde werkplekken

Beide architecten denken dat de grootste verandering voor de medewerkers zal zijn dat ze geen eigen werkplek meer hebben. “Er komen activiteitgerelateerde werkplekken”, legt Van Wel uit. “Wil je geconcentreerd ergens aan werken, dan kies je voor een concentratieplek. Wil je overleggen, dan zoek je een overlegplek op. Ook zijn er op elke verdieping open ontmoetingsruimtes. Op die manier kunnen we efficiënt omgaan met de ruimte die beschikbaar is. Bovendien kunnen we elke ruimte optimaal faciliteren voor de activiteiten die er plaats gaan vinden.”
Niet iedereen zal tegelijkertijd dezelfde activiteiten verrichten, is de verwachting. Daarom zal er voor iedereen altijd voldoende ruimte beschikbaar zijn. Bovendien zijn er, in deze tijd van digitalisering, veel minder kasten en bureaulades met archieven en werkmappen nodig. Van Wel: “Ons architectenbureau heeft diezelfde verandering doorgemaakt nadat we vijf jaar geleden naar een compacter kantoor zijn verhuisd. In de oude situatie hadden we per persoon twee volgestouwde archiefkasten die eigenlijk bijna nooit opengingen. Daar wilden we vanaf. Zonder al die ballast werken we nu veel aangenamer.”

Groen en open

Bij een stadspark hoort groen. Niet alleen de kleur groen zal veelvuldig terugkomen, ook is er volop levend groen, in de vorm van groene wanden. Dat zijn wanden met echte planten. Zo’n wand zorgt voor een natuurlijke werk en leef omgeving. Planten geven rust en verminderen vermoeidheid, hoofdpijn, een droge keel en geïrriteerde ogen, zo is de ervaring.
Als tegenhanger van de digitalisering en het intensieve gebruik van social media is gekozen voor veel open ruimtes, waarin collega’s en studenten gemakkelijk contact hebben. “Rondom de theorielokalen hebben we open plekken gecreëerd in een parkachtige omgeving”, vertelt Huberts. “Daar kunnen studenten en docenten elkaar ontmoeten. Er tussen staan houten paviljoens die als projectlokalen en stilteruimtes kunnen worden gebruikt.” Van Wel vervolgt: “In het ontwerp zijn zo min mogelijk gangen opgenomen. Je loopt van open plek naar open plek, waar je elkaar kunt ontmoeten. Bovendien hebben we gemeenschappelijke plekken als kantine en studentenvoorzieningen, die zich voorheen op de begane grond bevonden, opgeknipt en verspreid over de verdiepingen. Met deze openheid is is het gebouw klaar voor de toekomst, waarbij het ontdekken en versterken van persoonlijke competenties en persoonlijk contact centraal staan.”

Planning

“Op dit moment is het gebouw van binnen compleet gestript”, vat Huberts de stand van zaken samen. “Vanaf de vierde verdieping gaan we nu naar beneden werken. Dat is de meest efficiënte werkwijze voor de opbouw. We hopen dan in maart 2017 klaar te zijn. Vervolgens start het inrichten en kan er, zoals het er nu uitziet, na de meivakantie verhuisd worden.”


BRTArchitecten en Inholland Alkmaar goed huwelijk

BRTArchitecten tekende niet alleen voor het ontwerp van het Alkmaarse Inholland-gebouw en voor deze renovatie, ook is het architectenbureau betrokken bij het onderwijs.
Van Wel: “De afgelopen jaren heeft Inholland een veel opener karakter gekregen. Er is steeds meer contact met het bedrijfsleven. Inholland doet er alles aan om de opleidingen écht aan te laten sluiten bij de praktijk en de bedrijven in de regio. Deze openheid is voelbaar in het nieuwe interieur. Zolang ik me kan herinneren heeft ons architectenbureau stagiaires van Inholland. De afgelopen jaren zien we een duidelijke intensivering van de contacten. Medewerkers van BRTArchitecten bedenken vraagstukken waar studenten op de opleiding of bij ons in huis mee aan de slag gaan. Tot nu toe gaat het enkel om bouwkundestudenten, maar ik kan me goed voorstellen dat we in de nabije toekomst ook vraagstukken hebben voor studenten van andere Inholland-opleidingen.”
Jolien Huberts was, lang geleden, één van die studenten. Ze studeerde in 2005 af bij Inholland Bouwkunde. Hoe ervaart zij het om nu bezig te zijn met de grondige renovatie van ‘haar’ hogeschool? “Als oud-student is dit voor mij een extra leuk project. Bovendien denk ik dat ik er zeker voordeel bij heb gehad dat ik Inholland zo goed ken. Ik heb een duidelijk beeld waar docenten en studenten mee bezig zijn en ik voel goed aan wat bij Inholland en bij Alkmaar past.”