Studentendecaan

laden

Studentendecanen

Bij de studentendecaan kun je terecht voor informatie, advies en hulp bij je studie. Als zich problemen voordoen die samenhangen met je opleiding en/of met de omstandigheden waaronder je studeert, kun je altijd langskomen bij het studentendecanaat.

De rol van een studentendecaan op Hogeschool Inholland is een wat andere dan die van een decaan op de middelbare school. Een van de belangrijkste taken van een studentendecaan is je te adviseren en te begeleiden als je door bijzondere omstandigheden (ziekte, een functiebeperking, familieomstandigheden, persoonlijke problemen) studievertraging dreigt op te lopen. Maar ook als je wilt nagaan hoe je topsport en je opleiding kunt combineren. Je kunt bij hem of haar ook terecht voor:

  • studeeradvies bij persoonlijke problemen en ziekte
  • topsportregelingen
  • regelingen bij dyslexie
  • verlenging van tentamentijd

Heb je nog vragen, ook al hebben die niet direct betrekking op bovenstaande informatie? De deur van de studentendecanen van Hogeschool Inholland staat altijd voor je open.

Studentendecanaat locatie Alkmaar

Telefoon E-mailadres Inloopspreekuur

088 466 32 33

decanaat.alkmaar@inholland.nl Maandag t/m donderdag van 11.00 - 13.00 uur
Kamer: A0-19 en A0-20 (Bergerweg 200 te Alkmaar)