Studentendecaan

laden

De rol van een studentendecaan op Hogeschool Inholland is een wat andere dan die van een decaan op de middelbare school. Een van de belangrijkste taken van een studentendecaan is jou als student te adviseren en te begeleiden als je door bijzondere omstandigheden (ziekte, een functiebeperking, familieomstandigheden, persoonlijke problemen) een aanzienlijke studievertraging dreigt op te lopen.

Bij een studentendecaan kun je onder meer terecht als je vragen hebt over:

  • studie- en beroepskeuze
  • verlenging van examentijd
  • ontwikkelen van je studievaardigheden

Heb je nog vragen, ook al hebben die niet direct betrekking op bovenstaande informatie? De deur van de studentendecaan van Hogeschool Inholland staat altijd voor je open.

Studentendecanaat locatie Dordrecht

Telefoon

e-mailadres
06 - 2111 5440 decanaat.dordrecht@inholland.nl