Passend Onderwijs en Sociale Integratie

laden

Samenwerken aan goede school(keuze)begeleiding

Gedurende de periode 2008-2010 hebben onderzoekers van Hogeschool Inholland samen met consulenten van MEE en met ambulante begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers van Heliomare onderzoek gedaan naar werkwijzen en instrumenten,  die de kans op een succesvolle schoolplaatsing en sociale integratie van kinderen vergroten. Tijdens dit onderzoek  is in eerste instantie gefocust op kinderen met een REC-3 indicatie. De instrumenten lijken ook aanknopingspunten te bieden voor andere doelgroepen.

Enkele belangrijke uitgangspunten van het programma zijn:

  • Inzetten op de mogelijkheden en talenten van kinderen met een beperking 
  • versterken van sociale integratie met inzet van medeleerlingen en het eigen sociale netwerk van de kinderen,
  • samenwerking door de instellingen en scholen vanuit een integrale benadering van de vraag van de kinderen en ouders.

De resultaten van dit Raak-programma Passend Onderwijs, Passende Methodieken zijn inmiddels beschikbaar via deze webpagina. De handleiding en het instrumentenboek kunt u downloaden en verspreiden om in uw eigen praktijk toe te passen.
Bekijk het Instrumentenboek (pdf)
Bekijk de handleiding (pdf)

In de projectverslagen wordt verslag gedaan van de aanpak van het onderzoek en de inzichten die gedurende het project zijn verkregen, en de aanbevelingen voor de toekomst.
Bekijk de projectverslagen

De hogeschool werkt met de PABO en de opleidingen voor Social Work verder aan kennis en scholing op het gebied van Passend onderwijs. Zowel in de reguliere opleidingen als in het nascholingsaanbod van Inholland Academy wordt hier aandacht aan besteed.
Bekijk de site van Inholland Academy

Lectoraten

De volgende lectoraten zijn ook aangesloten:

Lectoraat Geïntegreerd pedagogisch handelen
Bekijk de pagina van dit lectoraat
Lectoraat Grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid
Bekijk de pagina van dit lectoraat

Lectoraat Maatschappelijk Werk
Bekijk de pagina van dit lectoraat

Wij zijn benieuwd naar ervaringen van mensen die de methodiek in praktijk brengen.