Dolf van Veen

laden

CV Dolf van Veen

Prof.drs.Dolf van Veen (1956) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en werkte in de kinderpsychiatrie en jeugdhulpverlening. Daarna was hij onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Leiden, algemeen studieleider Pedagogiek aan het Nutsseminarium (UvA en later Hogeschool van Amsterdam) en hoofd van het Educatief Samenwerkingsverband Amsterdam Noord-Holland (ESAN). Hij was en is projectleider van landelijke en grootstedelijke innovatieprogramma's op het gebied van het onderwijs, het jeugdbeleid en de jeugdzorg en gasthoogleraar aan diverse buitenlandse universiteiten. Sinds 1998 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham op het terrein van onderwijs en jeugdbeleid in grote steden, vanaf 2000 hoofd van het Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (thans Nederlands Jeugdinstituut) en sinds 2004 tevens verbonden aan Hogeschool Inholland als lector Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid. In 2009 benoemd als ambassadeur Samenwerken voor de Jeugd door de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin, mede namens de VNG. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk omvat beleidsstrategieën en innovatieprogramma's van overheden en praktijkinstellingen gericht op kwetsbare kinderen en jeugdigen, hun gezinnen en scholen. Hij schreef en/of redigeerde ruim vijftig boeken en een groot aantal artikelen en (onderzoeks)rapporten over thema's als intensieve leerlingbegeleiding, schoolverzuim en -uitval, gedragsmoeilijkheden, onderwijs-zorgprogramma's, (grootstedelijk) onderwijs- en jeugdbeleid, gezonde en veilige scholen en de brede school. Hij is voorzitter van het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg (LPOJ), redactielid van diverse (buitenlandse) vaktijdschriften en onder meer voorzitter van de onderzoeksdivisie Children and Youth at Risk & Urban Education van de European Educational Research Association en bestuurslid van enkele instellingen en adviesraden, waaronder de International Council on Education for Teaching (ICET).