Hannie Thijssen

laden

CV Hannie Thijssen

Hannie Thijssen is als docent verbonden aan Inholland Academy, afdeling Educatie. Zij verzorgt nascholing en (video)coaching op ondermeer het gebied van het omgaan met gedragsproblemen.

Zij was als kenniskring-lid verbonden aan het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen. Haar expertise richt zich met name op het pedagogisch handelen van de leerkracht in de klas. Voor RAAK Passend Onderwijs Passende Methodieken heeft zij een bijdrage geleverd aan de methodiekontwikkeling voor consulenten en begeleiders van basisschoolleerlingen met een rugzak.

Hannie Thijssen werkte lange tijd als leerkracht in het (speciaal) onderwijs en als orthopedagoog in een Schoolbegeleidingsdienst.