Jeroen Onstenk

laden

CV Jeroen Onstenk

Dr. Jeroen Onstenk (1952) is socioloog en onderwijskundige. Hij is sinds 2004 als lector 'Geïntegreerd Pedagogisch Handelen' verbonden aan Hogeschool Inholland. Het lectoraat verricht praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksthema's zijn:

- Vormgeving van competentiegericht onderwijs, gericht op brede talentontwikkeling van kinderen en jongeren

- Integratie in het handelen van de leraar van didactiek en pedagogie, gericht op de verbinding van het cognitieve leren en de sociale, emotionele, culturele en morele ontwikkeling van leerlingen.

- Samenwerking rond de leerling door afstemming en samenwerking tussen docenten, ouders en andere zorgverleners binnen en rond de school ( de brede school; schoolmaatschappelijk werk).

- Vormgeving van de pedagogische opdracht (sociale ontwikkeling leerlingen; burgerschap)