Marieke Visser

laden

CV Marieke Visser

Marieke Visser is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen. Haar onderzoek richt zich met name op het pedagogisch handelen van de leerkracht. Voor RAAK Passend Onderwijs Passende Methodieken doet zij onderzoek en draagt bij aan de methodiekontwikkeling voor consulenten en begeleiders van basisschoolleerlingen met een rugzak.

Als Post-doc onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft zij een onderzoek uitgevoerd, gericht op de ontwikkeling van een interventiemethode om agressief gedrag van basisschoolleerlingen te verminderen. 

Zij promoveert dit jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de ontwikkeling van agressief gedrag bij basisschoolkinderen en de effectiviteit van sociale vaardigheidstraining.

Marieke Visser studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en was aan deze universiteit verbonden als docent Psychologie. Ze gaf diagnostiek- en gesprekspractica aan de faculteit Klinische en Ontwikkelingspsychologie.