Noëlle Pameijer

laden

CV Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer (1959) studeerde klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte daarna bij een kinderpsychiatrisch centrum van Harvard Medical School te Boston (USA). Als docent psychodiagnostiek was ze vervolgens drie jaar verbonden aan het Instituut voor Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1990 tot 2000 was zij werkzaam bij het Gemeentelijk Pedologisch Instituut te Amsterdam (GPI, tegenwoordig De Bascule). In 1996 ontving zij de NIP-junior-onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de beroepsuitoefening van de psychologie. Sinds 2000 is zij als schoolpsycholoog werkzaam bij het Samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt te Hilversum. Zij werkt daar in het multidisciplinaire zorgplatform en in het speciaal en regulier basisonderwijs. Zij verricht hier handelingsgerichte diagnostiek en begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarnaast is zij als trainer werkzaam bij 'Kwaliteit in Nascholing', eveneens te Hilversum. Zij geeft studiedagen, workshops, cursussen en lezingen over HGD voor psychologen/orthopedagogen en HGW voor schoolteams, interne begeleiders en leidinggevenden, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Zij begeleidt verder  implementatietrajecten HGW en HGD, zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs. Zij publiceert ook over deze thema's. Noëlle is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdspecialist en supervisor diagnostiek voor het NIP en de NVO.