Otger Meuwissen

laden

CV Otger Meuwissen

mr. O.J.M.E. (Otger) Meuwissen (1962) maakte carrière in de projectontwikkeling. Hij was o.a. projectleider bij een aantal grootschalige stadsvernieuwingsprojecten in Amsterdam West.

In 2000 startte het indicatietraject van zijn jongste zoon, toen 4 jaar oud. De oudste zoon werd een jaar later geïndiceerd. Sindsdien werkt het gezin bij de opvoeding en de zorg samen met de regionale jeugdzorg, RCKJP/Symfora, MEE, thuiscoaches, de IB-ers, AB-ers, de klassementoren, de zorgcoördinatoren en de docenten op de verschillende PO- en VO-scholen van hun zoons, etc..

In 2002 was hij als oudervertegenwoordiger zeer intensief betrokken bij de doorstart van de basisschool van zijn kinderen. Hij maakte vervolgens drie jaar lang deel uit van de MR.

Van 2002-2006 was hij gemeenteraadslid in Hilversum en aansluitend wethouder Onderwijs en DB-lid van het RBL 't Gooi.

De eigen ervaringen en die van andere ouders met onderwijs en zorg in de regio gaven in 2006 aanleiding voor de start van een ouderplatform, dat in december 2007 stichting Ouderplatform Gooi & Omstreken werd. Het Ouderplatform zet zich in voor de belangenbehartiging t.a.v. onderwijs en zorg van ouders van leerplichtige kinderen in de regio, met speciale aandacht voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Sinds december 2007 is Otger Meuwissen lid van het dagelijks bestuur.

Hij is sinds 2008 werkzaam als adviseur en projectleider op de terreinen van onderwijs en openbaar bestuur. Hij was in 2008 en 2009 nauw betrokken bij Passend Onderwijs Landelijk Steunpunt Ouders (POLSO). In 2009 was hij regionaal coördinator ouderbetrokkenheid bij passend onderwijs in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Momenteel is hij bezig met de ontwikkeling van collectieve ouderbetrokkenheid in Eemland en daarnaast werkt hij o.a. aan een bedrijfsplan voor een HAVO/VWO-school waarbij de ontwikkeling van de individuele leerling uitgangspunt is voor de organisatie van de school en het onderwijsprogramma.