Rijk van der Krol

laden

CV Rijk van der Krol

Rijk van der Krol houdt zich als onderzoeker en inhoudelijk coördinator bezig met projecten op het gebied van jeugdzorg & onderwijs. Centraal daarbij staat de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van methodieken voor jongeren die speciale hulp nodig hebben. Voorbeelden daarvan zijn methodieken voor jongeren met ADHD, taal/rekenproblemen, ernstig probleemgedrag en werkwijzen die kunnen worden toegepast binnen een op de scholen functionerend zorg- en adviesteam.
Rijk werkte als onderzoeker binnen het Paedologisch Instituut Nijmegen, Radboud universiteit, Nederlands Jeugdinstituut en Hogeschool Inholland Rotterdam/Haarlem.