Nieuwbouw

laden

Hogeschool Inholland Haarlem heeft een modern gebouw voor modern onderwijs. Het is een uniek pand, omdat het een echte campus is. Onderwijs, studentenwoningen en sociale contacten gaan hand in hand.

Het gebouw is afgestemd op de eisen van deze tijd. Het biedt studenten een volledige leeromgeving met veel ruimte voor sociale contacten en contacten met het bedrijfsleven. Want studeren is meer dan leren alleen. Al tijdens hun studie komen studenten regelmatig in contact met bedrijven en het bedrijfsleven. Ook de rest van hun leven zullen ze waarschijnlijk een goede balans moeten vinden tussen werken en leren: kennis veroudert tegenwoordig snel. Mede daarom hecht Hogeschool Inholland Haarlem aan de nauwe banden met het bedrijfsleven. Zodat er een goede afstemming plaatsvindt over de vragen uit omgeving en het bedrijfsleven.

Het gebouw van Hogeschool Inholland Haarlem is in november 2006 officieel geopend.