Studentendecaan

laden

Bij de studentendecaan kun je terecht voor:

  • informatie, advies en hulp, over en bij je opleiding
  • verlenging van tentamentijd
  • vragen over/problemen met studievaardigheden
  • twijfel over je studiekeuze

Als zich problemen voor doen die samenhangen met je opleiding en met de omstandigheden waaronder je studeert kun je altijd langskomen op het spreekuur van de studentendecaan of een afspraak maken. De rol van een studentendecaan op Hogeschool Inholland is een wat andere dan die van een decaan op de middelbare school.

Een van de belangrijkste taken van een studentendecaan is jou als student te adviseren en te begeleiden als je door bijzondere omstandigheden een aanzienlijke studievertraging op dreigt te lopen. Denk aan ziekte, een functiebeperking, familieomstandigheden of persoonlijke problemen.
Heb je nog vragen, ook al hebben die niet direct betrekking op bovenstaande informatie? Je bent altijd van harte welkom bij een van de studentendecanen van Hogeschool Inholland.

Studentendecanaat locatie Haarlem

Telefoon

e-mailadres Inloopspreekuur
023 - 541 2323

decanaat.haarlem@inholland.nl

Maandag t/m donderdag van 11.00 - 12.30 uur.
Kamer: I0.03 (gebouw aan de Bijdorplaan 15)