Opleidingen

laden

Onze opleidingen: ondernemend, ambitieus, inventief

Bij Inholland Haarlem bereiden we je voor op jouw toekomstige plek in de maatschappij. Je leert vraagstukken beantwoorden die direct uit het werkveld komen. Ondernemend inzicht, ambitie en inventiviteit stimuleren we zo veel mogelijk. Wist je trouwens dat Inholland Haarlem een aantal opleidingen heeft die je nergens anders binnen Inholland kunt volgen? Dat zijn Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), International Music Management, Conservatorium, Sportkunde, Informatica, Information Technology en de Associate degree Logistiek. Op onze kleinschalige campus heb je keus uit in totaal 15 opleidingen.

Business, Finance and Law
Voltijd
Deeltijd
Duaal
Creative Business
Voltijd
Deeltijd
Duaal
Gezondheid, Sport en Welzijn
Voltijd
Deeltijd
Duaal
Onderwijs en Innovatie
Voltijd
Deeltijd
Duaal
Techniek, Ontwerpen en Informatica
Voltijd
Deeltijd
Duaal

Naar het buitenland tijdens je studie

Studeren en/of stagelopen in het buitenland is een geweldige ervaring waarmee je straks op de arbeidsmarkt een streepje voor hebt. Het startpunt voor jouw internationale activiteiten tijdens je studietijd is ons International Office.

Internationale ervaring kun je op allerlei manieren opdoen. Een minor of een heel studiejaar volgen, en stagelopen liggen voor de hand. Maar heb je ook gedacht aan een internationale afstudeeropdracht, een vrijwilligersproject of een studiereis? Wat je ambitie ook is, het International Office helpt je op weg. Inspiratie doe je op met brochures van onze internationale partnerinstellingen en ervaringsverslagen van studenten. Ook kan het International Office je adviseren tijdens je voorbereiding op je verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld over beurzen of huisvesting.

Neem contact op met het International Office:
Tel: +31 (0) 23 541 22 09
E-mail: Intoffice.Haarlem@inholland.nl
Ik wil meer lezen over studeren in het buitenland

Ga naar boven

Ondersteuning

Studeren met een functiebeperking

Voor iedereen met een lichamelijke, zintuiglijke of psychische aandoening vraagt studeren extra inspanning. Inholland Haarlem wil zo veel mogelijk hindernissen wegnemen zodat jij net als ieder ander zonder zorgen kunt studeren. Je studentendecaan helpt je hierbij: hij/zij treft regelingen voor je, of vraagt voorzieningen of individuele begeleiding aan.

Onder ‘functiebeperking’ verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke of psychische aandoeningen die van invloed zijn op je studievoortgang. Dat zijn niet alleen zichtbare handicaps zoals spierziekten, maar ook onzichtbare aandoeningen zoals faalangst, dyslexie, astma of ADHD.

Je studentendecaan helpt je om de juiste maatregelen te treffen. Het is belangrijk dat je je zo snel mogelijk bij hem/haar meldt, het liefst vóór de start van je collegejaar, ook al heb je misschien nog niet direct hulp nodig. Zo kunnen we namelijk studievertraging zo veel mogelijk voorkomen, op tijd aanvullende financiële ondersteuning aanvragen of specifieke voorzieningen regelen. Verandert er iets aan jouw situatie tijdens je studiejaar? Ook dan meld je dit zo snel mogelijk bij je studentendecaan. Natuurlijk wordt alles wat je met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld.

Mogelijke aanpassingen en voorzieningen:

  • Extra tijd voor een toets
  • Aangepast tentamenmateriaal (zoals groot lettertype, of het gebruik van een laptop)
  • Hulp bij de aanvraag van een voorziening via de Dienst Uitvoering Onderwijs
  • Aanpassingen in je onderwijs (zoals spreiding van lessen, aangepaste leermiddelen)
  • Fysieke voorzieningen in de gebouwen (zoals de toegankelijkheid van het schoolgebouw of een rustruimte).

Ik wil meer weten over studeren met een functiebeperking bij Inholland

Ga naar boven