Betrokken bij Rotterdam

laden

Zadkine Startcollege

Hogeschool Inholland Rotterdam heeft een nauwe samenwerking met het Zadkine Startcollege. Het Startcollege is een 1-jarige entreeopleiding voor jongeren van 16 jaar of ouder, die geen vmbo- of mbo-diploma hebben en (om wat voor reden dan ook) wat extra begeleiding nodig hebben om op de arbeidsmarkt te komen. Tijdens de opleiding krijgen de leerlingen lessen in onder andere werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden. De leerlingen lopen gedurende het jaar twee dagen in de week stage bij verschillende afdelingen om kennis te maken met het werken in de praktijk. Zij worden tijdens hun stage begeleid door medewerkers van de afdelingen.

Eric Westhoek, vestigingsdirecteur van Hogeschool Inholland Rotterdam, is erg positief over de samenwerking: “Tot nu toe is de stage een succes voor alle betrokkenen, zowel voor de jongeren als de Hogeschool die hiermee inhoud geeft aan de maatschappelijke opdracht van Inholland als hbo-instelling. We hebben er plezier in! En, het is dan ook leuk om te zien dat onze jonge vrienden en vriendinnen het naar hun zin hebben en zich werkelijk ontwikkelen om uiteindelijk met een diploma  de arbeidsmarkt te betreden.”

Pact op Zuid

Hogeschool Inholland is betrokken bij de stad Rotterdam. De hogeschool streeft naar verbeteringen door coalities te sluiten met partijen in de stad. Onze studenten leveren daar een bijdrage aan, en verrijken zo tegelijkertijd hun opleiding. Pact op Zuid is zo'n coalitie. Samen met woningcorporaties, de gemeente Rotterdam, deelgemeenten op Zuid en andere partijen werkt Hogeschool Inholland Rotterdam als (enige) hogeschool op Zuid mee aan:

  • een sterkere economie in de wijken;
  • een aantrekkelijker woon- en leefklimaat; 
  • betere mogelijkheden om op Zuid te studeren en recreëren.
    </>