Verenigingen

laden

De Rotterdamse Kamer van Verenigingen (R.K.v.V.) is het overkoepelende orgaan van de zes studentengezelligheidsverenigingen in Rotterdam. De R.K.v.V. is onder andere betrokken bij studentencultuur en stimuleert studenten lid te worden van een Rotterdamse studentenvereniging. 

De volgende studentenverenigingen zijn aangesloten bij de R.K.v.V.:

Het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC)
R.S.V. Sanctus Laurentius
De Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV)
Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis (SSR-Rotterdam)
Het Rotterdamsch Studentengezelschap (RSG)
Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR)