Rotterdam,
16
april
2018
|
11:00
Europe/Amsterdam

10 vragen aan Guido Walraven

Guido Walraven

Al sinds zijn puberteit is hij betrokken bij maatschappelijke vraagstukken,  zijn fascinatie voor de stad kwam pas later. Eén favoriete stad heeft hij niet, tijdens stedentrips en op vakantie vindt hij het leuk om telkens nieuwe steden te ontdekken. En hij heeft wel iets met beessies, al mag van hem het ‘evviedens beest’ terug in zijn hok. Aan het woord is Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad bij Hogeschool Inholland. Hij kreeg 10 vragen voorgelegd van Platform Stad en Wijk, het samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk.

Het complete interview van Platform Stad en Wijk met Guido Walraven is hier te lezen.

Samenwerken
Lector Guido Walraven is mede-initiatiefnemer van het Platform Stad en Wijk. Naast Inholland zijn er nog zeven hogescholen bij het platform betrokken. Het doel van het platform is om praktijkgericht onderzoek te verrichten vanuit een multidisciplinair en stedenvergelijkend perspectief. Daarnaast richt het platform zich op de verdere kennisverspreiding van belangrijke onderzoeksresultaten en op kennisuitwisseling met de beleidspraktijk en tussen de diverse lectoraten. Zowel op het gebied van inhoudelijke vraagstukken als methodologisch. Op de vraag wat voor Walraven de meerwaarde is van het Platform Stad en Wijk, antwoordt hij: “Uitwisseling en inspiratie, van en met elkaar leren, samenwerken en samen aanvragen doen.”

De onderzoekslijn Dynamiek van de Stad draagt bij aan De Gezonde Samenleving. Het beschrijft hoe maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt in het dynamisch krachtenveld van de stad, verklaart waarom dat gebeurt als het gebeurt, doet aanbevelingen voor keuzes die genomen kunnen worden en beoordeelt de gekozen strategieën op normatieve en ethische grondslagen.

De Gezonde Samenleving

Het Platform Stad en Wijk draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.