Artikelen met de tag 'BRC' | Inholland

Inholland (BRC)

2021
18
juni
2021
| 13:12 Europe/Amsterdam
Het concept van een leergemeenschap, wat vaak een publiek-private samenwerking is, wordt steeds vaker gebruikt om innovatie en verandering te bevorderen. Waarop moet worden gelet bij het optuigen van een leergemeenschap? Wat moet worden vermeden? Neg...
Lees meer
Tags
BRC
11
juni
2021
| 16:50 Europe/Amsterdam
Op 3 juni organiseerde de onderzoekers van Finance en Accountancy van het Business Research Centre een online kenniscafé met als thema Smart & Social Living: Verder bouwen aan de toekomst. Tijdens deze multidisciplinaire digitale bijeenkomst met expe...
Lees meer
Tags
BRC
11
mei
2021
| 11:57 Europe/Amsterdam
In de nieuwe transdisciplinaire minor Samen werken aan de toekomstbestendige stad gaan studenten van verschillende Inholland-opleidingen vanaf 1 september 2021 aan de slag met real life-projecten rond duurzame stedelijke vraagstukken. Wat maakt deze ...
Lees meer
12
april
2021
| 12:47 Europe/Amsterdam
Een groep lectoren heeft een open brief gestuurd aan de formateur en het nieuwe kabinet met daarin vier concrete handvatten om tijdens de komende regeerperiode ondernemers te helpen hun duurzame ideeën om te zetten naar duurzame verdienmodellen. Een ...
Lees meer
Tags
BRC
15
maart
2021
| 15:45 Europe/Amsterdam
Dit jaar draaide om het vinden van een nieuwe balans in een nieuwe werkelijkheid. Hoe werken en studeren we thuis op een effectieve manieren met een goede kwaliteit van leven? En welke elementen van die digitale wereld willen we meenemen richting een...
Lees meer
09
maart
2021
| 11:18 Europe/Amsterdam
Vandaag, op 9 maart wordt online de nieuwe Economische Verkenning Rotterdam (EVR) gepresenteerd met daarin de nieuwste gegevens over de Rotterdamse economie. Samen met twee regionale onderwijspartners schreef de Inholland-onderzoekslijn HRM en Persoo...
Lees meer
04
februari
2021
| 15:54 Europe/Amsterdam
De laatste jaren groeit terecht de aandacht voor de gevolgen van onze wijze van produceren en consumeren voor milieu en samenleving. In de oude lineaire economie verbruiken wij mensen materiaal eenmalig om het weg te gooien en lopen zo klap op de aar...
Lees meer
03
februari
2021
| 10:11 Europe/Amsterdam
Op basis van een grootschalig onderzoeksproject van Inholland Haarlem is er een start gemaakt met ketenregie voor vrachtvervoer van en naar Schiphol. Als vervolg hierop gaan de studenten van Business Studies aan de slag om de gehele im- en export van...
Lees meer
2020
08
december
2020
| 11:12 Europe/Amsterdam
De onderzoekers van Finance & Accountancy, onderdeel van het Business Research Centre, organiseren met regelmaat (online) kenniscafe’s waarin een actueel thema centraal staat. Experts, collega’s en studenten worden uitgenodigd om na te denken over on...
Lees meer
Tags
BRC
11
november
2020
| 10:16 Europe/Amsterdam
De gemeente Haarlem heeft de Green Deal Zes (Zero Emissie Stadslogistiek) ondertekend en staat voor een stevige uitdaging. Het verkeer in de stad loopt geregeld vast. Bovendien moet het centrum in 2025 emissievrij zijn. De grachten rondom het centrum...
Lees meer
10
november
2020
| 15:44 Europe/Amsterdam
De installatie van een Energieleverend Geluidsscherm langs delen van de N245 en de N508 in Alkmaar is een stap dichterbij gekomen, met de gunning van het project aan de bedrijven K_Dekker, Sunprojects, Krinkels B.V. en Sunconnect. Wethouder Duurzaamh...
Lees meer
05
november
2020
| 12:03 Europe/Amsterdam
De tijd dat je een diploma haalt voor de rest van je loopbaan is voorbij. Als professional moet je je continu blijven ontwikkelen om waardevol te blijven in je vak. In de nieuwe vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen werkt Hogeschool Inholland met vijf ...
Lees meer
22
oktober
2020
| 13:58 Europe/Amsterdam
De aan- en afvoer van vracht van en naar Schiphol kan een stuk efficiënter. Nu zijn daar een groot aantal partijen bij betrokken als expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en wegvervoerders. Die hebben allemaal hun eigen belang en richte...
Lees meer
14
september
2020
| 15:11 Europe/Amsterdam
Op 9, 10 en 11 september 2020 vond het Topsector Logistiek Congres plaats! Logistieke professionals konden zich laten informeren en inspireren over de nieuwste inzichten en oplossingen voor een concurrerende én emissieloze logistiek in Nederland. Gio...
Lees meer
17
augustus
2020
| 16:03 Europe/Amsterdam
Als het gaat om het verbeteren van de grondvrachtverwerking en het bereiken van meer efficiëntie, spelen wegaanvoerbedrijven een frustrerende rol binnen de luchtvrachtbranche. "Gebrek aan informatie over de aankomst van zendingen, in combinatie met l...
Lees meer
10
augustus
2020
| 16:34 Europe/Amsterdam
Sinds het begin van het jaar heeft de implementatie van het Trucking CDM-platform een ​​vlucht genomen. Studenten van Hogeschool Inholland hebben onderzoek gedaan naar het platform, er is een film over gemaakt en diverse spelers uit de luchtvrachtind...
Lees meer
13
juli
2020
| 16:46 Europe/Amsterdam
Luchtvrachtexploitanten staan ​​onder toenemende druk om de kosten te verlagen, maar snellere transittijden te realiseren op Europese luchthavens, van wielen tot uiteindelijke levering aan klanten. Het Trucking CDM-platform, het living lab waar onder...
Lees meer
24
juni
2020
| 15:22 Europe/Amsterdam
Bedrijven moeten duurzaam beleid verbreden en ook aandacht besteden aan ‘Human Sustainability’. Dat stelt Smart WorkPlace expert Petra Biemans in onderstaande blog. “We moeten op weg naar een werkklimaatneutraal akkoord!"...
Lees meer
Tags
BRC
17
juni
2020
| 08:00 Europe/Amsterdam
Jongeren hebben moeite om het juiste vervolgonderwijs te kiezen. Dit leidt tot switchen tussen opleidingen en zelfs tot uitval. Om hen te helpen in het keuzeproces ontwikkelde Hogeschool Inholland samen met De Haagse Hogeschool een aanvullende method...
Lees meer
12
juni
2020
| 16:55 Europe/Amsterdam
De luchtlogistieksector worstelt om haar vitale rol te hervatten, is er meer dan ooit behoefte aan kostenverlaging en meer transparantie en efficiëntie in alle aspecten van het supply chain-proces. Dit geldt met name voor operaties op de grond, waar ...
Lees meer
08
juni
2020
| 12:44 Europe/Amsterdam
De financiering van duurzame innovatie staat 10 juni centraal in het online kenniscafé van TerraTechnica, het verbindende platform voor onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie. Dit kenniscafé wordt georganiseerd in samenwerki...
Lees meer
28
mei
2020
| 10:51 Europe/Amsterdam
In CARGO Magazine (editie 1, 2020) is volop aandacht besteed aan het TruckingCDM platform, een platform waar Airport & Aviation vanuit Hogeschool Inholland onderzoek naar doet. In het Engelstalige artikel vertellen betrokken partijen wat voor hen de ...
Lees meer
25
mei
2020
| 11:41 Europe/Amsterdam
CO2-uitstoot , broeikasgassen, mensenrechten, volksgezondheid en milieu zijn belangrijke thema's vandaag de dag. Als we deze vertalen naar kansen kunnen we ervoor zorgen dat je geld kunt verdienen zonder schade te berokkenen aan people en planet. In ...
Lees meer
14
februari
2020
| 11:49 Europe/Amsterdam
Een geluidsscherm langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508): het is een langgekoesterde wens van omwonenden. Het is alleen een kostbaar traject - ongeveer 11 miljoen euro - en de gemeente Alkmaar heeft dat niet ter beschik...
Lees meer
21
januari
2020
| 12:02 Europe/Amsterdam
Vrijdagmiddag 7 februari vindt in de Sociëteit Vereeniging in Haarlem het Innovatiecafé plaats. Gastheer Jaap Sluis ontvangt diverse vernieuwers uit het bedrijfsleven. Zij gaan met hem en met elkaar in gesprek over de verschillende invalshoeken en de...
Lees meer
2019
12
november
2019
| 10:18 Europe/Amsterdam
De gemeente Haarlem heeft in maart van dit jaar de Green Deal ZES ondertekend. Het doel is dat er in 2025 geen vervuilende distributie meer is in Haarlem. Studenten van Inholland Haarlem en VU Amsterdam onderzochten de mogelijkheden van vrachtvervoer...
Lees meer
08
november
2019
| 09:10 Europe/Amsterdam
Blockchain is een technologie waarvan wordt verwacht dat die een grote rol kan gaan spelen in het verduurzamen van bedrijfsprocessen. In de editie van het Kenniscafé: Financing the future op woensdag 20 november bediscussiëren we de raakvlakken tusse...
Lees meer
01
oktober
2019
| 11:49 Europe/Amsterdam
Tijdens het Innovatiecafé op vrijdag 4 oktober in Haarlem brengen vernieuwende ondernemers uit de regio in beeld hoe zij werk maken van innovatie. Doel is om de praktische kant van innovatie te laten zien. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vin...
Lees meer
10
september
2019
| 12:25 Europe/Amsterdam
Om kwetsbare mensen nog beter te helpen bij de terugkeer naar ‘het hart van de samenleving’, zoekt het Leger des Heils een duurzame verbinding met ondernemers. Deze zogeheten KANS-partners ontmoetten elkaar onlangs tijdens een eerste sessie in Haarle...
Lees meer
11
juli
2019
| 14:15 Europe/Amsterdam
Haarlem is in 2017 uitgeroepen tot filehoofdstad van Nederland. De Spaarnestad staat internationaal op de zesde plek als het gaat om 'transport pollution'. De wegen slibben vol, het centrum is vaak moeilijk te bereiken. Dit staat haaks op de doelstel...
Lees meer