Artikelen met de tag 'ENSCD' | Inholland

Inholland (ENSCD)

2023
26
september
2023
| 14:42 Europe/Amsterdam
 For English press here.Het Co-Design Canvas is een beproefd, praktisch verandertool om op een open en transparante manier samenwerkingen rond maatschappelijke uitdagingen te plannen, uit te voeren en te evalueren met verschillende stakeholders. Het ...
Lees meer
10
juli
2023
| 08:00 Europe/Amsterdam
Het Expertisenetwerk Systemisch Co-design, Systemic Design Association en Pakhuis de Zwijger slaan de handen ineen en organiseren van 10 tot 12 oktober de Amsterdamse hub van het RSD12 Symposium. RSD staat voor Relating Systems and Design Thinking en...
Lees meer
20
maart
2023
| 16:45 Europe/Amsterdam
De transitie naar een duurzamere samenleving wordt vaak ervaren als een uitdaging die te complex kan lijken om er zelf iets aan te doen. In dit interview met circulair platform CIRCL vertelt Wina Smeenk, lector Societal Impact Design, waarom dit niet...
Lees meer
2022
19
september
2022
| 12:51 Europe/Amsterdam
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Via onderwijs en onderzoek wil Hogeschool Inholland bijdragen aan de oplossing hiervan, om zo de wereld waarin wij leven duurzamer en veerkrachtiger maken. Collegevoorzitter Bart Combee vertelt daa...
Lees meer
08
juni
2022
| 09:05 Europe/Amsterdam
Op maandag 30 mei vond de startbijeenkomst plaats van het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC). Initiatiefnemers als Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht en uiteenlopende partners maakten kennis met het programma- e...
Lees meer
2021
11
november
2021
| 08:34 Europe/Amsterdam
Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht gaan samen met hun werkveldpartners een netwerk voor systemisch co-design opzetten. Op 28 oktober 2021 heeft Regieorgaan SIA hiervoor een SPRONG-subsidie toegekend van 1 miljoen euro. H...
Lees meer