Artikelen met de tag 'FinAcc' | Inholland

Inholland (FinAcc)

2023
30
november
2023
| 09:51 Europe/Amsterdam
“In aanloop naar de verkiezingen zijn de programma’s van de verschillende politieke partijen goed met elkaar te vergelijken. Wat opvalt is dat ze allemaal mooie plannen hebben om geld aan uit te geven. Maar nergens lees je terug hoe we dat geld gaan ...
Lees meer
09
november
2023
| 14:05 Europe/Amsterdam
Banken hebben een belangrijke functie in de maatschappij. Door leningen te verstrekken stimuleren ze de economie en daarmee onze welvaart. Maar door toenemende regelgeving is hun rol onder druk komen te staan, met name als financier voor het mkb. Met...
Lees meer
29
juni
2023
| 11:16 Europe/Amsterdam
De landbouwsector van Caribisch Nederland verduurzamen en de ontbossing van Suriname tegengaan. Het zijn de hoofddoelen van twee living labs die deze maand van start zijn gegaan. Studenten en (docent)onderzoekers van Hogeschool Inholland combineren o...
Lees meer
20
maart
2023
| 13:36 Europe/Amsterdam
Van de reductie van stikstof tot energiebesparing in de kassen: elk bedrijf in de land- en tuinbouw staat voor de opgave de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Een omslag die vaak gepaard gaat met een ander proces: de bedrijfsovername....
Lees meer
07
maart
2023
| 09:20 Europe/Amsterdam
Het speelde al een tijdje door het hoofd van Nahied Rezwani, domeindirecteur Business, Finance & Law en directeur van onze vestiging in Rotterdam: zelf met de ‘voeten in de klei’ gaan staan om te ervaren hoe de verbinding tussen onderzoek, onderwijs ...
Lees meer
2022
17
juni
2022
| 11:52 Europe/Amsterdam
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst in ons digitale kenniscafé, met veel dank aan onze vierdejaars studenten Finance & Control uit Rotterdam en de expertdeelnemers Pieter van der Hoeven, Liesbet Hanekroot en Chhay Lin Lim.De studenten van de...
Lees meer
Tags
17
juni
2022
| 11:04 Europe/Amsterdam
Elkaar terugzien, herinneringen ophalen en waardevolle connecties aangaan. Op woensdag 6 juli a.s. nodigt Hogeschool Inholland Alkmaar alle oud-studenten Business Studies, Finance & Control/Accountancy en oud-studenten van voorgangers Hogeschool Alkm...
Lees meer
16
april
2022
| 08:24 Europe/Amsterdam
Tijdens een uitgebreid programma met meerdere sprekers heeft Pieter van der Hoeven op vrijdag 8 april afscheid genomen van Hogeschool Inholland. In de afgelopen 17 jaar heeft de associate lector Finance & Accountancy pionierswerk verricht. Zo stond h...
Lees meer
21
maart
2022
| 07:41 Europe/Amsterdam
Op vrijdag 8 april spreekt Pieter van der Hoeven als associate lector Finance & Accountancy zijn afscheidsrede uit. Daarmee komt formeel een einde aan een carrière van 17 jaar bij Hogeschool Inholland. Hoe kijkt Pieter daarop terug? Met welke uitdagi...
Lees meer
01
maart
2022
| 14:04 Europe/Amsterdam
De land- en tuinbouw automatiseert. Zo is het niet ondenkbaar dat er over enkele jaren robots aan het werk zijn op het land. Sterker nog: studenten van verschillende Inholland-opleidingen sleutelen nu al aan deze innovatie om de teelt van peren, broc...
Lees meer
18
februari
2022
| 12:48 Europe/Amsterdam
Op donderdagmiddag 16 december presenteerde Pieter van der Hoeven, associate lector Finance & Accounancy bij het Business Research Centre (BRC), de ervaringen uit de kenniswerkplaats Duurzame financiering. De afgelopen vijf jaar deed hij daar samen m...
Lees meer
07
februari
2022
| 09:27 Europe/Amsterdam
De Nederlandse land- en tuinbouw is toonaangevend in de wereld. Toch moet de sector rigoureus veranderen om toekomstbestendig te zijn. De bedrijven staan onder meer voor de opgave circulair te ondernemen. Hoe doen ze dat? Met haar onderzoekslijn Inve...
Lees meer
2021
22
november
2021
| 14:03 Europe/Amsterdam
Pieter van der Hoeven, associate lector Finance & Accountancy, geeft op CFO.nl zijn visie over de manier waarop investeringen in duurzaamheid gemaakt zouden moeten worden. ”Het blijkt dat de keuze voor duurzame innovaties niet altijd gemotiveerd kunn...
Lees meer
25
oktober
2021
| 08:17 Europe/Amsterdam
Rondgeleid worden in het stadion van AZ. Een groep van 40 studenten van de opleiding Accountancy uit Alkmaar en Rotterdam kregen een rondleiding door de controller, assistent-controller van AZ en de controlerend accountant van BDO Accountants door he...
Lees meer
11
juni
2021
| 16:50 Europe/Amsterdam
Op 3 juni organiseerde de onderzoekers van Finance en Accountancy van het Business Research Centre een online kenniscafé met als thema Smart & Social Living: Verder bouwen aan de toekomst. Tijdens deze multidisciplinaire digitale bijeenkomst met expe...
Lees meer
Tags
BRC
02
juni
2021
| 15:52 Europe/Amsterdam
Opnieuw vond er een succesvolle digitale editie plaats van het stage-evenement Mix & Match x Connect2Business. Zo’n 180 studenten uit negen verschillende studierichtingen gingen 20 mei met 24 bedrijven in gesprek voor het vinden van een interessante ...
Lees meer
12
april
2021
| 12:47 Europe/Amsterdam
Een groep lectoren heeft een open brief gestuurd aan de formateur en het nieuwe kabinet met daarin vier concrete handvatten om tijdens de komende regeerperiode ondernemers te helpen hun duurzame ideeën om te zetten naar duurzame verdienmodellen. Een ...
Lees meer
Tags
BRC
04
februari
2021
| 15:54 Europe/Amsterdam
De laatste jaren groeit terecht de aandacht voor de gevolgen van onze wijze van produceren en consumeren voor milieu en samenleving. In de oude lineaire economie verbruiken wij mensen materiaal eenmalig om het weg te gooien en lopen zo klap op de aar...
Lees meer
2020
08
december
2020
| 11:12 Europe/Amsterdam
De onderzoekers van Finance & Accountancy, onderdeel van het Business Research Centre, organiseren met regelmaat (online) kenniscafe’s waarin een actueel thema centraal staat. Experts, collega’s en studenten worden uitgenodigd om na te denken over on...
Lees meer
Tags
BRC
10
november
2020
| 15:44 Europe/Amsterdam
De installatie van een Energieleverend Geluidsscherm langs delen van de N245 en de N508 in Alkmaar is een stap dichterbij gekomen, met de gunning van het project aan de bedrijven K_Dekker, Sunprojects, Krinkels B.V. en Sunconnect. Wethouder Duurzaamh...
Lees meer
09
september
2020
| 09:13 Europe/Amsterdam
Met toegezegde subidies voor van een energieleverend geluidsscherm is er goed nieuws voor inwoners van de Alkmaarse wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid. Het scherm, dat er komt mede dankzij een project van de Inholland-onderzoekslijn Finance & Account...
Lees meer
18
maart
2020
| 08:00 Europe/Amsterdam
Zes keer 15 minuten speeddaten dat is waar het om ging bij Connect2Business in Alkmaar. Tijdens het jaarlijkse stage-evenement Connect2Business, 10 maart bij Inholland Alkmaar, maakten 250 Alkmaarse studenten Business Studies, Accountancy en Finance ...
Lees meer
14
februari
2020
| 11:49 Europe/Amsterdam
Een geluidsscherm langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508): het is een langgekoesterde wens van omwonenden. Het is alleen een kostbaar traject - ongeveer 11 miljoen euro - en de gemeente Alkmaar heeft dat niet ter beschik...
Lees meer
2019
08
november
2019
| 09:10 Europe/Amsterdam
Blockchain is een technologie waarvan wordt verwacht dat die een grote rol kan gaan spelen in het verduurzamen van bedrijfsprocessen. In de editie van het Kenniscafé: Financing the future op woensdag 20 november bediscussiëren we de raakvlakken tusse...
Lees meer
13
mei
2019
| 09:16 Europe/Amsterdam
Welke onderzoeker van Inholland die maatschappelijk relevant en praktijkgericht onderzoek heeft gedaan verdient volgens jou de Wij Inholland award in de categorie onderzoek? We zijn op zoek naar een Inholland-onderzoeker en onderzoeksteams die innova...
Lees meer
26
april
2019
| 11:35 Europe/Amsterdam
Startups, scale-ups en innoverende bedrijven zoeken steeds vaker de balans in ‘people, planet en profit’. De vraagstukken die hierbij horen komen aan bod tijdens het kenniscafé Impact reporting voor MKB op donderdag 9 mei bij Inholland Rotterdam, spe...
Lees meer
28
maart
2019
| 08:00 Europe/Amsterdam
Vroeger waren bedrijven gericht op winst maken. Tegenwoordig kan maatschappelijk sociaal ondernemen niet meer worden weggedacht. “Hierdoor verandert de rol van controllers en accountants. De manier van informatie delen is anders en dat behoort tot ee...
Lees meer
27
maart
2019
| 12:24 Europe/Amsterdam
Technische innovatie is in een circulaire economie een must, maar innovatieve startups hebben vaak te weinig oog voor de financiering van hun duurzame idee. Daarom heeft Hogeschool Inholland een kenniswerkplaats Verdienmodellen opgestart om deze start...
Lees meer
14
maart
2019
| 09:04 Europe/Amsterdam
Tijdens het jaarlijkse stage-evenement Connect2Business, 12 maart bij Inholland Alkmaar, maakten 200 Alkmaarse studenten Business Studies, Accountancy en Finance & Control kennis met in totaal 50 bedrijven, op zoek naar de ideale stageplaats. In een ...
Lees meer
11
maart
2019
| 12:06 Europe/Amsterdam
Succesvol ondernemen in een snel veranderende wereld vraagt om een andere benadering en nieuwe concepten. Perry Heijne weet hier alles van. De van huis uit bedrijfseconoom met jarenlange ervaring bij TNT en CARE maakt zich momenteel hard om honger de...
Lees meer