Den Haag,
01
oktober
2020
|
07:07
Europe/Amsterdam

Agnita Mur nieuwe ombudsman voor medewerkers en studenten

Agnita Mur nieuwe ombudsman voor medewerkers en studenten

Per 1 oktober is Agnita Mur de nieuwe ombudsman voor studenten en medewerkers van Inholland. Als ombudsman neemt Agnita Mur klachten van studenten en medewerkers onafhankelijk en onpartijdig in behandeling en brengt daarover advies uit aan de organisatie.

"Vroeger als student en later toen ik werkzaam was in het hbo is het mijn ervaring dat alle medewerkers, docenten, studenten en leidinggevenden vaak dezelfde doelen voor ogen hebben,” zegt Agnita Mur in een reactie. “Toch kunnen er grote misverstanden ontstaan en kan het dan zelfs wel eens botsen. Als ombudsman hoop ik in zulke gevallen te kunnen bijdragen aan een oplossing en te zorgen dat er geleerd kan worden van zo’n ervaring. Hoe voorkomen we zo’n soortgelijke situatie in de toekomst? Hiermee hoop ik wederom een bijdrage aan het onderwijs én Inholland te leveren."

Waarvoor kun je terecht bij de ombudsman?
Als je als student of medewerker een klacht of probleem hebt waarvoor geen andere voorziening voor handen is, dan ga je eerst naar de docent, teamleider, leidinggevende of directeur. Indien je vindt dat de klacht of het probleem niet naar behoren is opgelost kun je ermee naar de ombudsman gaan. Dit doe je dus alleen als er geen andere voorziening meer voorhanden is.

De taken van de ombudsman hebben betrekking op gedrag en omvat drie gebieden:

  • De ombudsman kan je advies geven.
  • De ombudsman kan op jouw verzoek een onderzoek instellen.
  • De ombudsman kan op eigen initiatief een onderzoek instellen.

De ombudsman doet geen bindende uitspraak, maar geeft adviezen aan de organisatie om zaken te verbeteren.

Wanneer ga je naar de ombudsman en wanneer naar een vertrouwenspersoon?
Naar de ombudsman stap je als het gaat om zaken met betrekking tot de organisatie, naar de vertrouwenspersoon ga je als het gaat om persoonlijke zaken zoals (seksuele) intimidatie, ongelijke behandeling of agressie op de werkvloer.

Contact en meer informatie
Studenten en collega’s kunnen met hun eventuele klacht – pas ná behandeling binnen de organisatie - terecht bij de Ombudsman via ombudsman@inholland.nl. Ook kunnen de klachten gemeld worden via het secretariaat van de afdeling Juridische Zaken bij Inholland Den Haag (tel: 070-312 01 80).
Meer informatie over de ombudsman vind je in de Onderwijsgids of in het reglement ombudsman voor medewerkers.

Over Agnita Mur
Agnita Mur beschikt over een brede ervaring op bestuurlijk terrein. De afgelopen 12 jaar was zij als lid van het college van bestuur van Hogeschool Leiden verantwoordelijk voor alle voorkomende beleidsportefeuilles. In de jaren daarvoor bekleedde zij in de hotellerie, bij Hogeschool Holland en daarna Inholland diverse directeursfuncties. Ook was zij in die tijd lid van raden van toezicht bij o.a. de Dunamare Onderwijsgroep (voorgezet onderwijs). Naast haar werk als bestuurder van het Atlascollege in Hoorn, is Agnita Mur nu ook ombudsman voor Inholland.

Reacties 1 - 4 (4)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Anouk
01
October
2020
Wat leuk! Welkom terug Agnita :-D
Martien Schriemer
01
October
2020
Zo komen we elkaar weer tegen.
Van harte Agnita.
Melle Has
01
October
2020
Agnita, wat een mooie rol, heel veel succes en plezier bij Inholland!
Marga Duin
01
October
2020
Welcome back Agnita!
Veel plezier maar weer bij Inholland, en natuurlijk veel succes!