Amsterdam,
28
maart
2017
|
13:06
Europe/Amsterdam

Alumnidag geeft verpleegkundig specialisten handvatten voor praktijk

Alumnidag MANP 2017

De opleiding Master of Advanced Nursing Practice organiseerde op 17 maart haar vierde alumnidag bij Inholland Amsterdam. Deze hbo-masterstudie leidt studenten op tot verpleegkundig specialist, een groeiende beroepsgroep in ons land. Met alumnidagen onderhoudt de opleiding contact met afgestudeerde professionals – ook die van andere hogescholen – en biedt hen bijscholing en de gelegenheid om van gedachten te wisselen over actuele thema’s.

Steeds meer medische instellingen in ons land zien verpleegkundig specialisten als een waardevolle aanvulling op de zorg. Ze zijn een ambitieuze doelgroep, zegt projectleider Connie te Grotenhuis: “Ze kwamen daarom in groten getale naar de alumnidag, waardoor we op 17 maart maar liefst zeventig bezoekers konden verwelkomen.” De presentatie van Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar en Inholland-lector GGZ-verpleegkunde, vormde de aftrap van een gevarieerd programma, waaraan beroepsvereniging V&VN een grote bijdrage leverde. Van Meijel vertelde over de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleegkundig specialisten en de rol van zijn Inholland-lectoraat daarbij.

Impact van tuchtzaken
Tuchtrecht was het volgende onderwerp dat de revue passeerde. Een onvermijdelijk gevolg van het ‘volwassen worden’ van het beroep van verpleegkundig specialist is dat de eerste klachten en tuchtzaken zich hebben aangediend. “Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig behandelaars en net zo verantwoordelijk voor hun eigen handelen als een medisch specialist", zegt Hester ten Thije, VS en docent bij Master of Advanced Nursing Practice. Ze hielp met de organisatie van de alumnidag. "Op mijn werk zag ik welke impact een tuchtzaak – of de dreiging ervan – kan hebben. Ik wilde er wel wat meer over weten en nam aan dat dat ook voor anderen zou gelden.”

De opleiding nodigde daarom Jan Mulder, adviseur bij V&VN en lid-beroepsgenoot bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg, uit om op de alumnidag te spreken. Mulder nam veel voorbeelden van zaken met de aanwezigen door. Uit de vele vragen uit de zaal bleek wel dat Ten Thijes vermoeden klopte. “Zelf vond ik het ook heel nuttig om te horen wat een tuchtzaak betekent voor mijn beroep, wat de procedure is en hoe je kan zorgen dat het niet zover komt.”

Vragen rond herregistratie
Bas Vogel, de derde spreker op de alumnidag, is secretaris van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde van beroepsvereniging V&VN. Verpleegkundig specialisten moeten zich periodiek opnieuw laten registreren. Daarvoor gelden enkele eisen, waarvoor ze bewijsstukken dienen aan te leveren. Een proces dat wat al te bureaucratisch kan verlopen, zo bleek uit de feedback vanuit de zaal. Bezoekers gingen met Vogel in gesprek over hun ervaringen en deelden tips. “Ik merk in mijn omgeving dat er veel vragen leven rond de herregistratie”, zegt Ten Thije. “Die gaan bijvoorbeeld over het wisselen van specialisme en hoe om te gaan met de intercollegiale toetsing. Mensen kunnen hun vragen naar de V&VN mailen, maar ze persoonlijk voorleggen aan een expert heeft toegevoegde waarde. Hij kon zo ook proeven van de vragen die er leven.” Vogel gaf aan dat de bezoekers hem feedback kunnen mailen.

Interactieve workshops
Workshops vormen een belangrijk onderdeel van de alumnidagen van Master of Advanced Nursing Practice. Deze editie was er onder meer een interactieve workshop over hoe om te gaan met verbale agressie, de keerzijde van steeds mondiger wordende zorgcliënten. De workshop farmacotherapie bood deelnemers een leidraad voor de behandeling van cliënten die veel medicijnen gebruiken – iets wat steeds meer voorkomt door de vergrijzende bevolking.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.