Den Haag,
20
juni
2019
|
10:57
Europe/Amsterdam

Assessmentcentrum Pabo Inholland ontvangt kwaliteitskeurmerk

Assessmentcentrum Pabo Inholland ontvangt kwaliteitskeurmerk

Het assessmentcentrum van de Pabo van Hogeschool Inholland heeft op 18 juni het Kwaliteitskeurmerk Assessmentcentra ontvangen. Het assessmentcentrum voldoet aan alle vijf de standaarden die zijn gesteld in het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteitskader assessmentcentra. Willem van Raaijen, directeur Hobéon, reikte het keurmerk uit aan Inholland-collegelid Huug de Deugd.

Het auditpanel van Hobéon complimenteert Inholland met het feit dat de hogeschool een goede basisinfrastructuur heeft neergezet voor het organiseren van de assessments voor de zij-instroom. “Uit de stukken en de gesprekken is een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen en de ingezette instrumenten zichtbaar,” aldus het panel in het beoordelingsrapport. “De hogeschool heeft een kwaliteitscultuur waarin ze werken met enkel gecertificeerde assessoren. De zij-instroomkandidaten geven aan dat ze zich gezien en gewaardeerd voelen en weten na het assessment wat ze te ontwikkelen hebben.”Hobéon-directeur Willem van Raaijen citeerde tijdens de uitreiking verder uit het rapport: “Er wordt gewerkt met gekwalificeerde professionals die een veilige, vertrouwde omgeving creëren.” Dit is volgens hem erg belangrijk als je als kandidaat een assessment doet. “Ik heb er in mijn leven twee mogen doen en de eerste was een verschrikkelijke ervaring als je het hebt over veilig en vertrouwd. Dus chapeau daarvoor.”

Huug de Deugd is trots op het ontvangen keurmerk. “Het is niet vanzelfsprekend om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij zal het een effect hebben op de Pabo in zijn geheel. Het zal als een olievlek werken naar hoe je naar toetsing en beoordelingen kijkt in de opleiding.”

Bijdragen oplossen lerarentekort
Huug de Deugd wijst ook op het belang voor het onderwijs. “Het is ontzettend fijn dat we zij-instromers goed kunnen assessen, zodat zij kansrijker zijn en sterker staan op het moment dat zij door dat assessment komen en een rol kunnen pakken in het onderwijs. Daar zit het onderwijs heel erg op te wachten natuurlijk.”

Het assessmentcentrum heeft sinds september 2018 meer dan 200 assessments voor de zij-instroom afgenomen. De Pabo van Inholland verwacht na de derde assessmentronde weer met een grote lichting zij-instromers te kunnen starten in september 2019. Hiermee levert Inholland een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het lerarentekort in het basisonderwijs. Het assessment is bedoeld om te toetsen of een potentiële zij-instromer geschikt is om direct voor de klas te staan en tegelijkertijd de lesbevoegdheid te halen.

Uitgroeien tot expertisecentrum
De ontwikkeling van het assessmentcentrum staat na de toekenning van het keurmerk niet stil. Emilie Holthuis, algemeen coördinator zij-instroom: “We steken veel tijd in het opleiden van onze assessoren en nemen daarin nu ook assessoren uit het werkveld mee. We werken inmiddels met een poel van veertig landelijk gecertificeerde assessoren en deze breidt zich nog steeds uit.”

In de toekomst wil de Pabo van Inholland het assessmentcentrum laten uitgroeien tot een innoverend expertisecentrum op het gebied van ontwerpen en uitvoeren van assessments binnen alle opleidingsvarianten. Om de kwaliteit te borgen zal Inholland iedere drie jaar het assessmentcentrum opnieuw laten keuren door Hobéon.

Meer informatie over Pabo en zij-instroom

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.