Diemen,
09
oktober
2020
|
11:30
Europe/Amsterdam

Behoefte aan een meer zichtbare en actieve lhbti+-gemeenschap

Socioloog en onderzoeker Thomas Glaudemans is vorig studiejaar aan de slag gegaan bij de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken. Zijn specialisme is gender en seksualiteit en hij richt zich in zijn lopende onderzoek op lhbti+-studenten bij Hogeschool Inholland. Thomas wil onder andere weten in hoeverre studenten binnen Inholland uiting kunnen en willen geven aan hun gender- en seksuele identiteit. Inmiddels heeft hij al aardig wat studenten gesproken. Een tussenstand.

Net als in onze samenleving is er ook bij Inholland sprake van een toenemende diversiteit in de studentenpopulatie. De onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken bekijkt hoeveel ruimte er is voor diversiteit en inclusiviteit in de onderwijsomgeving, en hoe die ruimte door studenten en medewerkers wordt ervaren. Thomas Glaudemans onderzoekt de beleving daarvan bij studenten die lesbisch (l), homoseksueel (h), biseksueel (b), transseksueel (t), een intersekse persoon (i) zijn of zich op een andere manier identificeren (+).

Uit de gesprekken die Thomas het afgelopen jaar gevoerd heeft met studenten, kwamen enkele rode draden naar voren: behoefte aan zichtbaarheid op de hogeschool, bewustwording bij studenten en docenten en een gemeenschapsgevoel.

Thomas Glaudemans, onderzoeker
Bewustwording creëer je niet op een betuttelende manier, maar door met elkaar in gesprek te gaan.
Thomas Glaudemans, onderzoeker

Aandacht explicieter maken
“In grote lijnen waren de studenten die ik gesproken heb positief over studeren bij Inholland als lhbti+-student”, vertelt Thomas. “Ze voelen zich thuis. Ze hebben wel behoefte aan meer zichtbaarheid. Ik zie achter de schermen dat er veel aandacht is voor onderwerpen die betrekking hebben op diversiteit en inclusiviteit, maar dat wordt door de studenten niet altijd zo ervaren. Studenten zeiden ook dat ze het fijn zouden vinden als we die aandacht en waarden aan de lhbti+ of regenbooggemeenschap wat explicieter maken. Dus om bijvoorbeeld ook echt wat te doen met paarse vrijdag, de dag waarop je je solidariteit toont met de lhbti+-gemeenschap door paarse kleding te dragen. We kunnen dan de vlag hijsen en flyers uitdelen, zodat je er op die manier als onderwijsinstelling aandacht aan besteedt.”

Pride
De deelname van Inholland aan Pride 2019 werd erg gewaardeerd door de studenten. “Onder andere door die boot waarop onze hogeschool vertegenwoordigd was, zien ze wel dat er nu meer aandacht voor komt.” Daarnaast is een permanente vorm van ‘stille ondersteuning’ ook welkom. “Je kunt dat als onderwijsinstelling wel pragmatisch aanpakken door simpelweg iets te laten zien: een uitspraak op een muur of een regenboogzebrapad.”

Met elkaar in gesprek gaan
Het valt op dat er vaak in de klas niet over het onderwerp gesproken wordt, waardoor het een beetje in de lucht blijft hangen. “Ik proefde uit de verhalen dat het gesprek gewoon moet plaatsvinden. Anders krijgt het juist meer lading en wordt het ongemakkelijk. Terwijl er zoveel andere onderwerpen worden besproken in de klas! Waar het dan over moet gaan? Nou, over wat die lhbti+-gemeenschap nu eigenlijk is, wat genderrollen zijn, dat soort dingen. Gewoon een beetje basaal. Bewustwording creëer je niet op een betuttelende manier, maar door met elkaar in gesprek te gaan. Dat werkt wel het best als het op een informele manier gebeurt. Je zou als student zelf langs kunnen gaan bij eerstejaars, niet perse van je eigen opleiding, en dan gewoon je verhaal vertellen. Wat ook goed werkt is zo’n debattoernooi dat de opleiding Business IT & Management organiseerde in april van dit jaar: je laat mensen actief nadenken in plaats van dat we ze nu even gaan vertellen hoe het in elkaar zit.”

Platform of vereniging
De studenten hebben ook behoefte aan een lhbti+-gemeenschapsgevoel. Maar waar begin je als je bij Inholland misschien niet veel vrienden hebt die uit die community komen? “Op basis van wat ik nu gehoord heb in mijn kwalitatieve onderzoek vinden ze het belangrijk om mensen om zich heen te hebben waarin ze zich kunnen herkennen en waar ze ook bepaalde verhalen mee kunnen delen. Als je jong bent zit je in een fase dat je vrienden wil maken, onder andere vrienden die in bepaalde opzichten op jou lijken. Altijd fijn als je herkenning vindt in een andere student. Dus een platform of vereniging waar ze zich bij kunnen aansluiten zou welkom zijn. Met ook een mogelijkheid tot begeleiding door een vertrouwenspersoon of decaan die ook uit deze community komt.”

Deelname aan het onderzoek
Thomas zoekt nog meer studenten van alle Inholland-vestigingen die zich identificeren met de lhbti+-gemeenschap. Het een-op-eengesprek duurt ongeveer een uur en wordt volledig anoniem vastgelegd. Voor meer informatie en deelname aan het onderzoek kun je contact opnemen met Thomas via thomas.glaudemans@inholland.nl of 06-42228484. Hij werkt op woensdagen en donderdagen bij Inholland Diemen, maar bellen kan ook op andere dagen. Ken jij potentiële geïnteresseerden? Dan stelt Thomas het zeer op prijs als je ze attendeert op deze oproep.

Coming Out Day
Op zondag 11 oktober, de jaarlijkse Coming Out Day, wordt aandacht besteed aan het moment waarop een lhbti+-persoon openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Coming Out Day vond voor het eerst in 1988 plaats in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 eveneens in Nederland gehouden.

Aanstaande maandag hijst student Delano de regenboogvlag op het gebouw van Inholland Diemen. Hij doet daarvan verslag op Instagram en Facebook en maakt een vlog over zijn coming-out. Ook op een aantal andere Inholland-gebouwen wordt de regenboogvlag gehesen en zijn er activiteiten rondom de Coming Out Day.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de coming-out van Thomas? Lees meer in dit artikel.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Ben Godijn
09
October
2020
Heel goed dat hier aandacht voor is!! Lhbti+-studenten moeten zich ook volledig welkom voelen en welkom zijn bij de opleidingen van InHolland!! Voor mij als docent maakt het niets uit hoe je geaard bent, ik wil gewoon les geven en kennis overdragen!!