03
oktober
2023
|
15:25
Europe/Amsterdam

Beladen onderwerpen bespreekbaar maken

studenten serieus gesprek

Vorige week werden we opgeschrikt door een tragisch incident bij het Erasmus MC. Vanuit Hogeschool Inholland kunnen we ons voorstellen dat zo’n voorval binnen een onderwijsinstelling ook impact heeft op de (on)veiligheidsgevoelens van onze studenten en collega’s. Over beladen en emotionele onderwerpen praten is lastig, maar kan helpen om je gedachten te ordenen of zorgen te uiten. We helpen je graag op weg. 

Maak de gebeurtenis bespreekbaar 
Creëer ruimte en ga met elkaar in gesprek. Met je team, studenten of collega’s. Het negeren van een dergelijk ‘high impact’-gebeurtenis roept vragen op en creëert mogelijk zelfs afstand. Inholland heeft een handreiking om het gesprek te voeren over controversiële en emotionele onderwerpen (zie de downloads hieronder). Op het platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs is veel voorlichtingsmateriaal voorhanden over het signaleren van zorgwekkend gedrag, zoals bijvoorbeeld een E-magazine in zowel het Nederlands als het Engels.   

Handreiking in de klas over controversiële en emotionele onderwerpen (pdf)
Discussing controversial and emotional topics in class or in your team     ENG (pdf)

Heb oog voor anderen
Stel elkaar de vraag hoe het gaat, zeker als je het idee hebt dat een collega, teamlid of student worstelt met wat er gebeurd is. Als leidinggevende kun je extra aandachtig zijn op hoe dit verschrikkelijke gebeuren beleefd wordt onder je collega’s en/of teams. Ga vooral het gesprek aan. De afdeling Integrale Veiligheid, maar ook de veiligheidscoördinatoren op locatie kunnen worden benaderd om aanvullende ondersteuning (maatwerk) te bieden.   

Voer een persoonlijk gesprek 
Studenten die daar behoefte aan hebben, kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen bij hun studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Collega’s kunnen bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon terecht. Daarnaast kunnen zowel studenten als collega’s ook een beroep doen op traumabegeleiding bij Gimd. Studenten kunnen een doorverwijzing ontvangen vanuit de opleiding, collega’s kunnen rechtstreeks bellen naar 088-800 85 25.  

Speciale website 
Heb je behoefte om hierover verder te praten of is meer hulp nodig, dan kun je terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Er is een speciale website geopend naar aanleiding van deze gebeurtenis. Schroom niet om hulp te vragen; het is heel normaal als je klachten ervaart en/of vastloopt na een dergelijke gebeurtenis.   

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.