Rotterdam,
14
december
2022
|
16:35
Europe/Amsterdam

Ben jij de verbinder tussen mens en recht?

De complexere maatschappij heeft behoefte aan sociaal-juridische professionals, zoals een budgetcoach, reïntegratieconsulent, bewindvoerder, schuldhulpverlener of medewerker juridisch loket. Wil jij (meer) doen voor mensen die vastlopen op sociaal, financieel of juridisch vlak, doe dan in deeltijd de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). Dan combineer jij persoonlijk en sociaal met het recht.

Mieke Rebers2

Mieke Rebers is bewindvoerder bij Beschermingsbewindkantoor B.V. en studeerde SJD bij Hogeschool Inholland: ”Als bewindvoerder doe ik niets anders dan mensen uit de problemen krijgen door hun financiële problemen op te lossen. Concreet betekent het dat ik de vaste lasten van iemand betaal en dat mijn cliënt periodiek geld ontvangt om boodschappen van te doen. Dit zorgt voor stabiliteit en rust bij de cliënt, zodat vervolgens eventuele schuldenproblematiek aangepakt kan worden.

Alles wat ik tijdens mijn studie heb meegekregen, is van toepassing op het werk wat ik nu doe. Daarmee bedoel ik allerlei kanten van het recht en vakken als psychologie en sociologie. Bewindsvoering is voor mij SJD pur sang. Alles komt daarin naar voren.”

Moreel kompas
Het verhaal van Mieke laat zien hoe SJD het werken met mensen combineert met het recht. In haar functie is zij de spil tussen de wetgeving, haar cliënten en de organisaties waarmee haar cliënten te maken hebben. Een goed ontwikkeld moreel kompas is daarbij helpend. Om dat te ontwikkelen is zelfreflectie een belangrijk onderdeel van de studie.

Kritisch en positief kijken naar het geheel
Meer professionals zoals Mieke hebben we nodig in onze maatschappij die in hoog tempo verandert. Daarin zullen meer mensen hulp nodig hebben op sociaaljuridisch vlak. Soms weten zij niet eens dat zij een rechtsprobleem hebben. De professionals die wij opleiden hebben de kennis en vaardigheden om aan te kunnen blijven sluiten op wat het werkveld vraagt. Zij kijken - kritisch en positief - altijd voorbij aan de eigen taak en functie, zodat ze bijdragen aan de organisatie als geheel.

Inspelen op het complexere werkveld doen we door intensief samen te werken met organisaties. Zij leveren bijvoorbeeld als opdrachtgever vraagstukken, waarmee studenten en onderzoekers aan de slag gaan. Die kennis vloeit terug naar de organisatie én geeft het onderwijs de relevantie die nodig is om professionals te leveren die klaar zijn voor de veranderende wereld.

Constance van Berkel

Meerwaarde meteen duidelijk
Constance van Berkel studeerde in 2021 af bij SJD-flex met een 10 voor haar afstudeerscriptie. Voor de arbodienst waar ze toen werkte, ontwierp ze een toekomstbestendige werkwijze rondom taakdelegatie voor bedrijfsartsen. Ze implementeerde de werkwijze bij de arbodienst, wat de meerwaarde aangeeft.

‘Ik ben een completer mens’
Terugkijkend op de studie is ze blij met de onderzoeksvaardigheden die ze heeft geleerd. “Het komt regelmatig voor dat als ik ergens tegenaan loop er een belletje gaat rinkelen- he hier moet ik alert zijn. Mocht ik die kennis niet paraat hebben, weet ik waar waar ik dat kan nakijken of navragen. Door mijn studie ken ik nu allerlei kennisbanken om te gebruiken, of ik nu bezig met ben diversiteitsbeleid, leveranciers of contracten.”

Bovendien vond Constance het fijn om met de studie haar hersens weer aan kan zetten. “Als je op latere leeftijd blijft leren, daag je jezelf uit, kom je met andere mensen in contact en verken je een nieuw terrein. Daarom kan ik zeggen dat de studie me een completer mens heeft gemaakt.”

Heb jij zin in SJD in voltijd of deeltijd? Kijk op onze website en/of zoek contact met de studieadviseur.

SJD heeft raakvlak met onderzoekslijn Toegankelijkheid van het Recht

Binnen Hogeschool Inholland heeft de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening raakvlakken met de onderzoekslijn Toegankelijkheid van het Recht, onderdeel van het kenniscentrum Recht & Veiligheid. Binnen het lectoraat verbreedt associate lector Martin Blaakman de formeel-juridische focus met een maatschappelijke en democratische benadering. Daarbij gaat het niet alleen om toegankelijk juridische dienstverlening, maar ook om zaken als rechtvaardigheid, sociale gelijkheid en democratie.

Onderzoeksvraagstukken richten zich op het gemis van basisvoorzieningen in relatie tot het rechtssysteem. Daarnaast richt het lectoraat zich op de beleving van onrecht en hoe burgers kijken naar het rechtssysteem.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.