26
april
2022
|
17:05
Europe/Amsterdam

Beoordelingsproces 2021-2022: wat betekent dit voor jou?

Sinds dit studiejaar werken we bij Inholland met de ontwikkelgerichte InGesprek-cyclus. Met de InGesprek-cyclus is ook het proces van beoordelen gewijzigd. Het jaarlijkse gesprek over inzet en ontwikkeling en de beoordelingsscore zijn losgekoppeld. Dit bevordert een open dialoog en sluit beter aan bij eigentijdse samenwerkingsvormen. In dit bericht lees je hier meer over en wat dit betekent voor de beoordelingen over het studiejaar 2021-2022.

In onderstaand kader lees je hierover in het kort:
  • De jaarlijkse beoordeling is losgekoppeld van de InGesprek-cyclus.
  • We gaan ervan uit dat iedereen zijn werk doet zoals gezien de functie verwacht mag worden en kennen daarom standaard de beoordelingskwalificatie ‘goed’ toe.
  • Alleen bij achterblijvend functioneren of bijzondere prestaties/ontwikkeling start je leidinggevende een formeel beoordelingsproces. Dit kan leiden tot een andere beoordelingskwalificatie dan ‘goed’ en bijbehorende salarisconsequentie.
  • Heb je een arbeidsovereenkomst bij Inholland, dan ontvang je in beginsel een beoordeling. Wel schorten we in sommige situaties de beoordeling op.

Beoordelingsproces 
We gaan er in de basis vanuit dat iedereen zijn werk doet zoals gezien de functie verwacht mag worden. Standaard krijg je daarom de beoordeling ‘goed’ toegekend en een jaarlijkse salarisverhoging per 1 augustus, voor zover je salarisschaal daar nog ruimte voor biedt. Er vindt in beginsel geen beoordelingsgesprek plaats. Wil je toch graag een gesprek over je beoordeling, dan kun je dit aangeven bij je leidinggevende.

Alleen wanneer je een bijzondere prestatie of ontwikkeling laat zien of onder het verwachte niveau functioneert, starten we een formeel beoordelingsproces. Hieruit kan dan een andere beoordelingskwalificatie volgen dan ‘goed’ met bijbehorende consequentie voor het salaris.

 Je leidinggevende gaat hier tijdig over met je in gesprek. Je krijgt de gelegenheid om eventuele aandachtspunten te verbeteren bij achterblijvend functioneren of jullie maken nadere ontwikkelafspraken bij uitstekend functioneren. Je leidinggevende legt de afspraken die jullie maken en een reflectie daarop vast in HR2day. Je kunt als medewerker deze verslagen inzien en erop reageren. Bij een beoordeling met ‘uitstekend’, ‘matig’ of ‘onvoldoende’ vindt er altijd een gesprek plaats over de beoordeling. Je leidinggevende plant dit in.

Opschorten beoordeling 
In de basis wordt voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij Inholland een beoordeling opgesteld. We maken hierbij geen onderscheid meer naar type arbeidsovereenkomst.

Wel schorten we soms de beoordeling op. We doen dit als je op 1 augustus 2022 minder dan negen maanden volledig hebt gefunctioneerd in jouw functie én de afwezigheid een bewuste keuze is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij langdurig verlof. We doen het ook als je op 1 augustus 2022 nog geen negen maanden in dienst bent.

We schorten de beoordeling op totdat het totaal van negen maanden functioneren alsnog is volgemaakt. Het volmaken van de periode van negen maanden kan tot 1 november 2022. Maak je voor 1 november 2022 de periode van negen maanden vol, dan stelt je leidinggevende alsnog een beoordeling op. Is dit niet het geval, dan zal je leidinggevende je niet beoordelen over 2021-2022. Ben je na 1 februari 2022 bij Inholland gestart, dan loop je dus niet mee in de beoordelingscyclus over 2021-2022.

Periodieke verhoging  
De jaarlijkse salarisverhoging per 1 augustus, ook wel periodiek genoemd, is afhankelijk van je beoordelingskwalificatie. We onderscheiden bij Inholland vier beoordelingskwalificaties, dit is niet veranderd. In onderstaande tabel vind je de beoordelingskwalificaties en wat deze betekenen voor de salarisverhoging.

schema_ingesprek

Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij Inholland komen in aanmerking voor een periodieke verhoging per 1 augustus 2022, tenzij je:

  •  de beoordelingskwalificatie ‘onvoldoende’ hebt gekregen;
  •  reeds het maximum van de bij je functie behorende schaal hebt bereikt;
  • beoordeling is opgeschort, omdat je op dat moment nog geen 9 maanden in dienst bent of volledig hebt gefunctioneerd in jouw functie én dit een bewuste keuze is. Word je voor 1 november 2022 alsnog beoordeeld? Dan verhogen we jouw salaris in november met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2022;
  • na 1 februari 2022 in dienst bent gekomen;
  • expliciet andere afspraken hebt gemaakt en vastgelegd met je leidinggevende.

Meer informatie en vragen
De Regeling beoordeling Inholland vind je op Weten & Regelen. Bij vragen over de beoordelingscyclus kun je terecht bij je leidinggevende.