23
mei
2023
|
13:00
Europe/Amsterdam

Betere prestaties door nieuw curriculum Life Sciences & Chemistry

img-1875 (1)

Binnen onze hogeschool hebben we voortdurend aandacht voor onderwijsvernieuwing. Logisch, want ook de wereld om ons heen verandert continu. Het is onze taak om studenten daarop voor te bereiden. Daarbij luisteren we goed naar hun behoeften. Hoe je dat doet in de praktijk? Een inspirerend voorbeeld biedt Life Sciences & Chemistry. Dankzij een nieuw curriculum stijgt het studiesucces en kiezen studenten nieuwe uitstroomrichtingen die naadloos aansluiten op de vraagstukken voor een duurzame en gezonde samenleving. 

“Het nieuwe curriculum is tot stand gekomen samen met het werkveld en op basis van de behoeften van studenten. Studiegerelateerde stress onder studenten is een belangrijk thema. Door minder toetsen af te nemen en het studieprogramma beter te verdelen over het studiejaar, is de studiedruk verlaagd”, vertelt Bart Pieterse, teamleider Life Sciences & Chemistry. Nieuw in het curriculum van de opleidingen is dat het minder toetsen bevat. Het studieprogramma biedt studenten meer keuzeruimte om hun studie zelf in te richten.  

15 tot 20 procent meer doorstroom 
Studenten die in 2022 zijn gestart met een van de drie opleidingen van Life Sciences & Chemistry (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML), Biotechnologie en Chemie), zijn de eersten die het nieuwe curriculum van de opleidingen volgen. De veranderingen leiden tot een stijging van 25 procent in het aantal studiepunten van deze eerstejaarsstudenten. Naar verwachting zullen 15 tot 20 procent meer studenten succesvol doorstromen naar het tweede studiejaar.  

Het verschil maken 
Dat is niet alleen fijn voor de studenten, maar ook voor het werkveld en de samenleving. Er is namelijk meer dan ooit behoefte aan praktisch opgeleide laboratoriumonderzoekers. “Op dit moment komt de sector echt professionals tekort die hands-on aan de slag gaan. We staan als samenleving voor grote uitdagingen en transities waar juist toegepaste onderzoekers écht het verschil in kunnen maken”, motiveert Anass Znabet, teamleider Life Sciences & Chemistry. 

Complexe maatschappelijke vraagstukken 
Een andere grote aanpassing in het curriculum zijn de nieuwe uitstroomrichtingen van de opleidingen. Iedere opleiding biedt de studenten twee uitstroomrichtingen. Deze sluiten aan op de complexe maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan op weg naar een duurzame samenleving: 

  • Chemie voor energietransitie  
    Binnen Chemie is de energietransitie een belangrijk onderwerp.  Nieuwe technologieën moeten ervoor zorgen dat we massaal materialen kunnen ontwikkelen die essentieel zijn voor de energietransitie. Met de uitstroomrichting Energy & Next Generation Materials specialiseren studenten zich in het maken van stoffen, verbindingen en materialen die hiervoor nodig zijn.  
  • Klimaatadaptatie en duurzame productie  
    Bij de opleiding Biotechnologie kunnen studenten zich onder andere verdiepen in de groene kant van het vakgebied met de specialisatie Groene Biotechnologie. Want hoe maken we onze planten en gewassen resistent tegen ziekten, maar ook tegen veranderende klimaateffecten? De andere uitstroomrichting, Moleculaire en Cellulaire Biotechnologie, verdiept zich in het gebruik van cellen voor duurzame productie, zoals kweekvlees.  
  • Snelle ontwikkeling van biomedische technieken  
    Een belangrijke invloed op biomedisch onderzoek is de opkomst van automatisering en big data. Hierdoor verandert de rol van de laboratoriumonderzoeker steeds meer. Nieuwe medische technologieën volgen elkaar in hoog tempo op en worden steeds nauwkeuriger. Ook de vergrijzing van onze samenleving is een belangrijk thema. Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) kiezen studenten uit de specialisaties Bioresearch of Medische Diagnostiek. 

Gezamenlijke propedeuse 
Beproef alle dingen en behoud het goede. Onder dit motto heeft Life Sciences & Chemistry de gezamenlijk propedeuse van de drie laboratoriumopleidingen onveranderd gelaten. Studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML), Biotechnologie en Chemie beginnen aan een gezamenlijk eerste jaar. Ze kunnen een jaar lang snuffelen aan de verschillende vakgebieden. In ongeveer 15 procent van de gevallen ‘switchen’ ze van hun initiële keuze. Dit doen ze zonder vertraging op te lopen. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.