Rotterdam,
28
maart
2019
|
08:00
Europe/Amsterdam

'Circulaire economie? Daar kan je goed geld mee verdienen'

Hans Bossert geïnstalleerd als lector Finance & Accountancy

Vroeger waren bedrijven gericht op winst maken. Tegenwoordig kan maatschappelijk sociaal ondernemen niet meer worden weggedacht. “Hierdoor verandert de rol van controllers en accountants. De manier van informatie delen is anders en dat behoort tot een van de skills van de accountant. Hoe je iets doet, wordt belangrijker dan wat je ermee verdient”, betoogt Hans Bossert, die zich na het uitspreken van zijn rede op 19 maart officieel lector Finance & Accountancy mag noemen.

De circulaire economie – waarin producten en grondstoffen hergebruikt moeten worden en die daardoor duurzaam is – vereist een andere rol van de financiële afdeling in bedrijven. Controlling voor circulariteit is de missie voor een nieuwe generatie financiële professionals. “Het gaat niet meer om winstoptimalisatie en het vergroten van aandeelhouderswaarde. We gaan naar ambidextere organisaties, organisaties die zowel met het linker- als rechterbeen kunnen scoren.” Bossert doelt hierbij op winst maken en gelijktijdig maatschappelijk verantwoord en duurzaam bezig zijn.

Samenwerken, technologie en zichtbaarheid
Bossert constateert dat er, in de veelheid aan nieuwe businessmodellen, grofweg drie pijlers zijn te onderscheiden. “Ondernemingen kunnen niet meer volledig zelfstandig en op zichzelf gericht opereren met als doel: continuïteit door veel winst te maken. Om te overleven wordt deelnemen aan de juiste netwerken en samenwerken met andere partijen cruciaal. Daarnaast is er de grote invloed van nieuwe technologieën, die noodzakelijk zijn om nieuwe producten en concepten te kunnen realiseren.” Als laatste pijler noemt Bossert de maatschappelijke oriëntatie van bedrijven. “Duurzaamheid moet zichtbaar en transparant zijn voor de buitenwereld; evenals de bedrijfsvoering.”

‘Accountants will save the world’
Kunnen bedrijven overleven als winst ondergeschikt wordt gemaakt aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid? Ja, vindt Bossert. En dat vindt ook gastspreker Perry Heijne, oud studiegenoot van Bossert en momenteel bezig met het project Zero Hunger Lab. “Accountants kunnen de wereld redden”, stelt Heijne. “Het creëren van ecologische en sociale waarde wordt steeds belangrijker naast aandeelhouderswaarde. Het gaat om het maken van de juiste keuzes; om geld te verdienen en tegelijkertijd te zorgen voor een betere wereld. Organisaties moeten samenwerken voor een betere toekomst en een gezondere planeet.” Als voorbeeld neemt hij TNT dat rond de millenniumwisseling een partnerschap met het Wereld Voedselprogramma aanging. “Een samenwerking die laat zien dat je als bedrijf mensen, technologie en kapitaal kunt inzetten om zowel meer aandeelhouders- als maatschappelijke waarde te creëren.”

Perry Heijne, bedrijfseconoom en zelfstandig ondernemer
‘Organisaties moeten samenwerken voor een betere toekomst en een gezondere planeet.’
Perry Heijne, bedrijfseconoom en zelfstandig ondernemer

Oproep tot onderzoek
De eer is aan Marcel Nollen, lid van het College van Bestuur van Inholland, om de nieuwe lector het traditionele beeldje te overhandigen. “De profilerende thema’s duurzaam, creatief en gezond willen we stevig neerzetten. We zien in de hoek van onze Agri, Food and Life Science studies en onze technische studies steeds meer aandacht voor duurzaam ondernemen. Ik ben blij dat er nu ook meer ruimte komt voor onderzoek en studentprojecten die gericht zijn op duurzaam ondernemen in de financiële sector.” Voor Bossert het beeldje in ontvangst neemt, doet hij nog een oproep tot onderzoek. “Ik wil, samen met het bedrijfsleven, traditionele vakken tegen het licht houden. Ik kijk vanuit onderzoek naar de praktijk. Het doel van mijn onderzoek is om verbinding te leggen met het bedrijfsleven en samen met ondernemers op zoek te gaan naar nieuwe businessmodellen. Wat we hieruit leren, wil ik weer teruggeven aan het onderwijs. Dan is de cirkel weer rond.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.