Rotterdam,
16
juni
2017
|
11:21
Europe/Amsterdam

Column Frans van der Reep: 'Look back from the future'

Zelfsturend vervoer en ingrijpen in ongeboren menselijk leven. Het zijn beiden ontwikkelingen met vergaande maatschappelijke gevolgen. Inholland-lector Frans van der Reep (Digital World) en journalist Maria van Boekelen vragen zich in een column op Scienceguide af of we als burgers daar wel voldoende grip op hebben.

De schrijvers staan stil bij vier grensverleggende besluiten van de Rijksoverheid, die de maatschappelijke toekomst en de context van ons leven mede zullen bepalen. Twee besluiten gaan over ingrijpen in ongeboren menselijk leven; de andere twee gaan over zelfsturing in vervoer. 

Deze besluiten hebben iets gemeenschappelijks, in die zin dat ze het ethisch en juridisch kader van de samenleving verleggen. Ingrijpen in nog ongeboren leven raakt de directe levenssfeer van ieder persoonlijk, de vervoersvragen zijn meer van invloed op de logistieke cirkel om ons heen. De vraag die wij willen voorleggen, is of wij als burgers in een samenleving, voldoende zicht hebben op de effecten van deze maatregelen? Ingrijpen in de directe persoonlijke levenssfeer is ingrijpen in het leven zelf en daarmee komt het individu voor nieuwe problemen, vragen en verantwoordelijkheden te staan. 

Lees hier de hele column.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.