Amsterdam,
01
juni
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Communicatie EU-migranten Amsterdam kan beter

Samenvatting

In communicatie met migranten uit Midden- en Oost-Europa sluit Amsterdam nog niet goed aan op de behoefte van de doelgroep, concludeert Marlous Dompeling in haar afstudeeronderzoek dat zij deed bij het Inholland-lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap en in opdracht van Mira Media, het landelijk kenniscentrum voor media in de multiculturele samenleving. Tijdens het congres We Europe vorige week overhandigde de studente Communicatie communicatieadvies ‘Amazing Amsterdam – Local Welcoming Policies for EU Mobile Citizens’ aan wethouder Kajsa Ollongren van de gemeente Amsterdam, die het advies zeer bruikbaar vindt.

Marlous interviewde jongeren tussen de 18 en 25 jaar uit EU-landen met een Midden- en Oost-Europese achtergrond. Welke informatie hebben deze jongeren nodig bij hun aankomst en inburgering in Amsterdam? Welke informatie missen zij? Op welke manier kan de gemeente Amsterdam het beste met hen communiceren? Dat waren vragen die Marlous beantwoordde.

Eenmaal ‘binnen’ blijken deze Europeanen op diverse barrières te stuiten bij de inburgering in de Nederlandse samenleving. Zo blijkt bijna alle informatie van de gemeente Nederlandstalig te zijn, ook voor nieuwkomers die de taal nog onvoldoende beheersen. Ook gaven de geïnterviewden aan dat goede informatie over reizen lastig te vinden is. Op de website Iamsterdam.nl, staat bijvoorbeeld niets gemeld over de OV-chipkaart.

Marlous concludeert dat de communicatie van de gemeente niet goed aansluit op de behoefte van de nieuwkomers. De gemeente communiceert in het Nederlands met middelen die hen niet bereiken. De geïnterviewden hebben vooral behoefte aan gebundelde informatie, bijvoorbeeld in een boekje, dat via meerdere kanalen verspreid wordt, waarbij informatie via e-mail verstuurd wordt, bij voorkeur in het Engels. In haar advies Amazing Amsterdam adviseert Marlous de gemeente Amsterdam om vier fasen te onderscheiden in het migratieproces. Elke fase vraagt om andere informatie. De vier fasen ‘Almost in Amsterdam’, ‘Arriving in Amsterdam’, ‘Already in Amsterdam’, ‘Adore Amsterdam’ – zijn door Marlous tekstueel en visueel uitgewerkt in een excellent communicatieadvies. Hiervoor heeft zij ook een informatieboekje en een online platform met een forum ontwikkeld.