Amsterdam,
05
december
2018
|
13:00
Europe/Amsterdam

Save the date: 7 februari 2019

Conferentie Interprofessioneel leren & werken in Zorg en Welzijn

Interprofessioneel leren is een kunst. Inholland leidt studenten op tot professionals die vanuit een holistische mensvisie zowel interprofessioneel alsook met hun eigen specialisatie deskundig leren observeren, contact maken, diagnosticeren en (be)handelen. Hierdoor leren studenten naar de mens en zijn omgeving in zijn totaliteit te kijken en steeds af te wegen wat nodig en wenselijk is. De overtuiging is dat dit leidt tot hulpverlening en zorg van kwaliteit, waardoor de samenleving in haar geheel profiteert en de kwaliteit van samenleven toeneemt.

Tijdens de conferentie Interprofessioneel leren & werken in Zorg en Welzijn op dinsdag 7 februari geven toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op interprofessioneel leren. Daarnaast kunnen collega’s en studenten van onderwijsinstellingen en partners uit het werkveld met elkaar in gesprek over onderwerpen die raken aan interprofessionele samenwerking binnen zorg en welzijn. De conferentie wordt georganiseerd door samenwerkingsplatform AHEAD, waar Inholland onderdeel van is, en vindt plaats op een prachtige locatie in Amsterdam: de Hermitage.

De conferentie richt zich op de volgende drie thema’s:

 • De praktijk van het onderwijs, de kunst van het samen leren! 
  Interprofessioneel leren is een kunst. Hoe ontwikkel je onderwijs dat de complexiteit van interprofessionele samenwerking in de praktijk weerspiegelt, dat aansluit bij de professionele belevingswereld van de student én dat het verschil maakt in de mensgerichte zorg? 
  Keynote: Prof. dr. John Gilbert, University of British Colombia, Canada.
 • Structuren en schotten in de zorg, kwestie van anders organiseren! Wet- en regelgeving en schotten in de zorg en tussen zorgberoepen blokkeren vernieuwing, technologische vooruitgang en de samenwerking over beroepsgroepen en instellingen heen. Ontschotten lijkt het devies. Maar hoe zijn die blokkades eigenlijk ontstaan, hoe functioneel zijn ze, en hoe valt er wat aan te verbeteren?
  Keynote: Prof. dr. Pauline Meurs, Erasmus Universiteit, Rotterdam
   
 • De praktijk van het samenwerken: je moet er oog voor hebben.
  Verbeteren en innoveren kun je als zorg- en onderwijsorganisatie nauwelijks meer alleen. Zonder andere organisaties is het namelijk onmogelijk om complexe vraagstukken op te lossen. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Het besturen van samenwerkingsrelaties is daarnaast ingewikkeld. Hoe faciliteer je nu de samenwerking, en wat komt daar bij kijken?
  Over deze keynotespreker houden we je nog even in spanning.

AHEAD
AHEAD is de organisatie achter de conferentie. De afkorting staat voor Amsterdam Health Education And Discovery. Het platform - een initiatief van vier onderwijsinstellingen Inholland, AMC, VUmc en de HvA - is in 2016 ontstaan en is ingebed in de regio groot Amsterdam. In de bijna drie jaar van haar bestaan heeft het platform zich ontwikkeld tot expertisecentrum wat betreft de innovatie van het gezondheidszorg- en welzijnsonderwijs én is het actief als proeftuin waarbij experimenten met onderwijs in het gezondheidszorg domein worden geïnitieerd en uitgevoerd. Daarmee levert AHEAD een bijdrage aan de vernieuwing van het gezondheidszorgonderwijs met een oriëntatie op de horizon 2030.

Onderwijs van morgen
De kracht van AHEAD is de multidisciplinaire samenstelling. Kennis en kunde worden gebundeld om een bijdrage te leveren aan grote vraagstukken gericht op (gezondheids)zorg en welzijn én het onderwijs van morgen binnen dit domein. Hiermee draagt AHEAD, en dus ook Inholland, bij aan De Gezonde Samenleving, een van de profilerende thema’s binnen Inholland.

Meer informatie over AHEAD en de conferentie is hier te vinden.

De Gezonde Samenleving

Met de conferentie "Interprofessioneel leren & werken in Zorg en Welzijn" draagt Hogeschool Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een van haar profilerende thema's. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.