Amsterdam,
09
november
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

Conferentie sluit Europees project over sporten met beperking af

Onderzoekers delen eind november hun resultaten in Amsterdam

Marije Deutekom, lector Kracht van Sport

De afgelopen twee jaar werkten zeven landen samen in het project Sport Empowers Disabled Youth (SEDY), geleid door het lectoraat Kracht van Sport van Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Onderzocht werd hoe een betere match mogelijk is tussen de vraag naar en het aanbod van sport voor kinderen met een beperking, om zo hun sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling te stimuleren. Op 29 en 30 november sluit een conferentie in Amsterdam het project af.

Het project SEDY liep van 2015 tot 2017 en werd mede gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Naast Nederland namen Finland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk eraan deel. Tijdens de tweedaagse conferentie ‘Sport Empowers Disabled Youth’ delen onderzoekers hun resultaten. Daarnaast zijn er discussies en workshops die interessant zijn voor professionals en studenten die zich bezighouden met aangepast sporten.

Pakket van aanbevelingen
In een interview op Sport Knowhow XL licht Marije Deutekom, lector Kracht van Sport, alvast een tipje van de sluier op: "We hebben aan in totaal achthonderd kinderen in [de zeven deelnemende] landen gevraagd of ze tevreden waren over het sportaanbod en wat er beter zou kunnen. Ongeveer de helft bleek niet tevreden te zijn. Dan ging het over de keuzemogelijkheden en over de coaching en begeleiding.”

Volgens Deutekom wees het project SEDY uit dat een een-op-eenbenadering het beste werkt. "Zo zijn we met een heel pakket gekomen, van interventies, best practices, een project met sportmaatjes van studenten van Inholland, met intensieve focus-gesprekken over wat kinderen echt willen, zonder dat ouders het voor ze bepalen.” De lector zegt te hopen dat grote instanties als het Internationale Paralympische Comité en het Europees Parlement zich aan de aanbevelingen zullen verbinden. "Op dat vlak valt er zeker wat te winnen."

Programma van conferentie
Op woensdag 29 november worden de uitkomsten en aanbevelingen van het project gedeeld met de aanwezige nationale en Europese beleidsmakers, vertegenwoordigers van sportorganisaties, onderzoekers, politici en andere betrokkenen. Deze eerste dag zal gaan over de huidige situatie voor jongeren met beperkingen in de deelnemende landen en motivaties achter fysieke activiteiten van deze jongeren. Ook zullen de resultaten van interventies om integratie moeten stimuleren besproken worden.

Op de tweede dag, donderdag 30 november, worden meer praktische uitkomsten en tools gedeeld met een publiek van professionals en studenten op het gebied van aangepast sporten. In de ochtend zijn er diverse workshops over de pilots van SEDY en de kansen in de toekomst. In de middag zullen de workshops over specifieke doelgroepen gaan, zodat professionals hun praktische kennis over hun interactie met deze groepen kunnen verbeteren.

Wil je meer informatie over deze twee dagen lezen en je aanmelden? Dat kan op deze pagina.

De Gezonde Samenleving

Het project 'Sport Empowers Disabled Youth (SEDY)' draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.