Den Haag,
24
februari
2021
|
10:09
Europe/Amsterdam

Coronamaatregelen - avondklok verlengd tot 15 maart

online lesgeven apps

Vaak zijn de nieuwe coronabesluiten al voor de persconferentie bekend, toch blijft het iedere keer weer spannend wat de nieuwe maatregelen daadwerkelijk betekenen. Zouden er misschien mogelijkheden komen om elkaar eindelijk weer in het echt te kunnen zien? Helaas voor ons blijkt ook deze keer dat we toch nog even op onze tanden moeten bijten.

Het kabinet heeft besloten de avondklok te verlengen tot maandag 15 maart 04.30 uur. Tot die tijd blijft het dus verplicht om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 ’s ochtends binnen te blijven. Het kabinet wil met deze maatregel de benodigde ruimte creëren om elders te versoepelen.

Jammer genoeg liggen er voor het hoger onderwijs vooralsnog geen grote versoepelingen in het verschiet. Wel geldt dat naast de bestaande uitzonderingen op de avondklok voor toetsing en onderwijs aan kwetsbare studenten, ook praktijkonderwijs in de avonduren weer mogelijk wordt. Verder blijven de huidige maatregelen van kracht. Dat betekent dat we ook na 3 maart online les blijven geven.

Na 21.00 uur naar huis?
Met een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid én een bewijs van inschrijving voor het tentamen of kopie van het rooster, kunnen studenten die in de avond een toets moeten maken of praktijkonderwijs volgen ook na 21.00 uur naar huis reizen.

Collega’s die vanwege de aard van hun werkzaamheden ook na 21.00 uur buiten moeten zijn, hebben het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ én een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig (te downloaden via Rijksoverheid.nl).

De tweede verlenging van de avondklok en blijvende beperkingen voor het hoger onderwijs vragen wederom om onze wendbaarheid en veerkracht. Toch hopen we, met de versoepelingen in het primair onderwijs en het mbo, dat er ook versoepelingen voor het hbo in zicht komen.

Blijf volhouden en kijk voor tips over online onderwijs of thuiswerken op het platform Online onderwijsondersteuning en de Vitaal thuis-omgeving.