Den Haag,
28
juni
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dag van het Onderzoek 2016: inspirerende zoektocht naar publieke waarde

Hoe kan Inholland maatschappelijke waarde creëren met haar onderwijs en onderzoek? Dat was de centrale vraag op de Dag van het Onderzoek 2016 op woensdag 22 juni bij Inholland Den Haag. Met het thema ‘Creating Public Value’ bood de dag onder meer een workshopronde, feestelijke prijsuitreiking en presentatie van de onderzoeksbundel ‘Praktijkgericht onderzoek inspireert’.

Scheidend programmamanager Onderzoek Ingrid Wegman opende de dag. Ze noemde het thema ‘Creating Public Value’ niet erg verrassend. “Alle Inholland-vestigingen zijn immers druk bezig zich in het kader van het instellingsplan te profileren op het gebied van publieke waarde”, zei ze, voordat ze de microfoon doorgaf aan Huug de Deugd. Het collegelid blikte terug op de afgelopen periode van vijftien jaar, waarin veel is bereikt op het gebied van hbo-onderzoek. Dat is fijn om te constateren, zei De Deugd, maar de ontwikkelingen gaan door. Inholland wil onder meer aansluiten op de onderzoeksagenda’s van de metropoolregio’s waar de hogeschool gevestigd is. “Daarbij moeten we onszelf vragen stellen. Hoe stellen we onze eigen agenda scherp? Waar ligt onze focus? Het instellingsplan ‘Durf te leren’ doet daar belangrijke uitspraken over.”

Driehoek van Moore

Arjan Widlak, directeur van de Kafkabrigade, gaf de aanwezigen stof tot nadenken met zijn presentatie over de ideeën van Mark Moore. Zijn onderzoeksinstelling kijkt onder meer hoe ‘publieke’ managers maatschappelijke waarde kunnen creëren met hun organisatie. Die waarde is onlosmakelijk verbonden met de elementen capaciteit (hebben we als organisatie de benodigde mensen en middelen?) en legitimiteit (wat is onze positionering, worden we gezien en gevonden?), aldus Moore. Bij een goede oplossing voor een vraagstuk is deze driehoek in balans

Inholland-onderzoekers Olaf van Kooten, Donald Ropes en Guido Walraven reflecteerden vanuit de onderzoekspraktijk op de presentatie van Widlak. Van Kooten merkte op dat veel onderzoekers de werkwijze van Moore al intuïtief gebruiken. Ropes zei in het model van Moore een tool voor Inholland te zien om haar publieke waarde voor de korte en lange termijn mee te bepalen. Dat was Huug de Deugd tijdens de daaropvolgende dialoog met hem eens. “Het is een goed gespreksinstrument waarmee we onze thema’s Gezond, Duurzaam en Creatief kunnen vormgeven.”

Nuttig middel

De vier workshops van de dag gingen over het RAAK-project SamenMarkt, het nieuwe Inholland Health & Technology Centre, het Creative Business Lab (ACIN), en de circulaire economie en het mkb. Na afloop vatten de workshopleiders de uitkomsten van de sessies plenair samen. Collegevoorzitter Jet de Ranitz stond stil bij de gesprekspunten van de dag. “Ik vind het model van Moore een nuttig middel om onze verbinding met partners zichtbaar te maken en onze maatschappelijke missie te bepalen”, zei De Ranitz. Ze riep de aanwezigen op de discussie daarover vrij te voeren. “Het is niet erg als het schuurt. Ik zie soms angst voor nieuwe ontwikkelingen, maar we kunnen elkaar vasthouden als we een drempel over stappen.”

Onderzoeksbundel
Afsluitend ontving Huug de Deugd het eerste exemplaar van de onderzoeksbundel ‘Praktijkgericht onderzoek inspireert’ uit handen van Ingrid Wegman. De publicatie biedt een selectie van Inholland-lectoren en -onderzoekers. Aan bod komen onder andere vraagstukken uit de zorg, het maatschappelijke veld, toerisme en vrijetijdsmanagement, duurzaamheid en veiligheid. “De artikelen geven een mooi beeld van het veelzijdige onderzoek dat een bijdrage levert voor de aanpak van vraagstukken uit de samenleving”, aldus De Deugd in het voorwoord. Ook de winnaars van de Onderzoeksprijs 2016 en Publieksprijs – Geert de Vries, Harmen Bijwaard en Bob Götte – komen aan het woord in de bundel.