Den Haag,
03
juli
2019
|
11:09
Europe/Amsterdam

Dag van het Onderzoek 2019: over falen, bijleren en grenzen verleggen

Dag van het Onderzoek 2019

“Veel maatschappelijke problemen zijn ‘wicked problems’ geworden. Ze doen zich meestal voor op het snijvlak tussen mens en aarde. Voedsel, klimaat, water, kwaliteit van leven. Voor wicked problems is nooit dé oplossing te vinden. Er is een ander soort onderzoek nodig om met deze problemen om te gaan. Actieonderzoek dat veel know how oplevert, past beter bij de aard van complexe problemen dan de traditionele wetenschap die alleen know what oplevert.”

Uitspraken die wetenschapsfilosoof Coyan Tromp deed in haar keynote ‘Goed onderzoek en de kunst van het falen’ tijdens de Dag van het Onderzoek op 25 juni bij Inholland Den Haag. Een dag over de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek bij Inholland, met workshops en inspirerende sprekers. En met in de middag een tweede keynote door Lex Bouter, professor bij de Vrije Universiteit, over de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Grenzen verleggen
Het thema van de dag was ‘Grensverleggend onderzoek’. In zijn openingstoespraak verkende Huug de Deugd, lid College van Bestuur, wat het betekent om grenzen te verleggen. “Bij Inholland hebben we een sterke verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Daarmee onderscheiden we ons van veel collega’s. Met ons hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek op de thema’s duurzaam, gezond en creatief willen we impact hebben in onze omgeving. Dat betekent dat we mee moeten in het tempo waarin maatschappelijke vraagstukken op ons afkomen. Ons praktijkgericht onderzoek vraagt vaak co-creatie met het werkveld in centers of expertise, living labs en kenniswerkplaatsen. We moeten telkens grenzen verleggen en nieuwe grenzen bepalen.”

Huug de Deugd, lid College van Bestuur Inholland
Ons praktijkgericht onderzoek vraagt vaak co-creatie met het werkveld in centers of expertise, living labs en kenniswerkplaatsen. We moeten telkens grenzen verleggen en nieuwe grenzen bepalen.
Huug de Deugd, lid College van Bestuur Inholland

Leren van elkaar
Er was een ruim aanbod aan workshops. Bijvoorbeeld over duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, learning spaces, normativiteit in onderzoek en internationalisering van onderzoek. Petra Boersma (winnaar Wij Inholland award voor Onderzoek 2018) gaf samen met Jeany van Beelen de workshop Beroepen in transitie. Tijdens een studiedag stelde ze aan honderd docenten de vraag waar hun studenten straks terechtkomen. Geen van de docenten wist het. “Om daarachter te komen, moet je je verdiepen in wat er echt verandert op de arbeidsmarkt. In de echte wereld ziet een beroep er vaak anders uit dan het beeld dat jongeren ervan hebben.” Een andere workshop ging over de vraag: hoe krijg ik mijn onderzoek in de (vak)media? In ieder geval moet het onderzoek wat toevoegen, nieuw zijn. Maar ook met opvallende feiten en cijfers of de gevolgen voor een bepaalde sector of de maatschappij kun je jouw onderzoek onder de aandacht krijgen van redacties en journalisten.

Complexe problemen
Coyan Tromp, die ook curriculumontwikkelaar bij de Universiteit van Amsterdam is, ging in haar keynote in op wicked problems, de complexe uitdagingen van onze tijd. “De problemen raken veel verschillende domeinen die met elkaar samenhangen. Een actie op het ene domein heeft vaak ongewenste gevolgen op andere plekken. Systemen om de problemen op te lossen zijn vaak de oorzaak van nieuwe problemen. Een monodisciplinaire aanpak werkt niet meer. We moeten de problemen in hun complexiteit bezien. Systeemdenken, met aandacht voor wisselwerkingen tussen de verschillende actoren en factoren. Er is nooit sprake van dé oplossing. Oplossingen zijn niet waar of onwaar. Ze zijn goed of slecht, meer of minder bevredigend.”

Actieonderzoek
Volgens Tromp is actieonderzoek een manier van onderzoek doen die goed past bij de aard van complexe problemen. “Met een open en nieuwsgierige houding ga je voortdurend met elkaar op zoek naar oplossingen, waarbij je ook kijkt vanuit het perspectief van de gebruiker. Zo’n onderzoek levert veel knowhow op. Hoe werkt het? Hoe brengen we een mogelijke oplossing in de praktijk?” Falen is soms onvermijdelijk om verder te komen, geeft ze aan. “Een doorbraak komt bijna nooit in één keer, het is een proces van voortdurend aanpassen en verbeteren tot je de beste oplossing hebt. We moeten samen op zoek naar kennis en daarbij voortdurend grenzen aftasten en bijleren. Het begint met wat in het curriculum wordt opgenomen en hoe er wordt gedacht. Als we blijven vasthouden aan traditionele onderzoeksmodellen en kennis, blijven de problemen bestaan.”

Frens Pries, lector Duurzame bestuiving van gewassen
Ik ben me er vandaag weer meer bewust van geworden dat ik mijn studenten breder in hun competenties en vaardigheden moet voorbereiden op multidisciplinaire samenwerking.
Frens Pries, lector Duurzame bestuiving van gewassen

Inspirerende dag
“Herkenbaar en inspirerend wat ik vandaag heb gehoord", zegt Ishii Kwee, docent bij de opleiding Social Work. "Ook in ons domein werken we steeds meer interdisciplinair op het raakvlak van werkveld, wetenschap en onderwijs. Hoe kunnen we die werelden zo goed mogelijk met elkaar verbinden zodat mensen in de praktijk er ook echt iets aan hebben? Daarin is de houding van ons als docenten om het kritisch onderzoekend vermogen aan te spreken van studenten die onderzoek doen heel belangrijk”, aldus Kwee. “Het gaat er niet om of een oplossing goed of fout is, je moet keuzes die je maakt goed kunnen onderbouwen. In de workshop die ik volgde, ging het erover dat we eigenlijk nooit objectief zijn. We hebben allerlei waarden en normen, ideeën, meningen. Het is belangrijk dat we weten dat dat zo is en dan te onderzoeken welke invloed dat heeft. Het is altijd een momentopname, in andere situaties met andere mensen kan het anders zijn.”

Ook Frens Pries, lector Duurzame bestuiving van gewassen, is geïnspireerd door de Dag van het Onderzoek. “Ik ben me er vandaag weer meer bewust van geworden dat ik mijn studenten breder in hun competenties en vaardigheden moet voorbereiden op multidisciplinaire samenwerking. En dat dan niet alleen met andere hogescholen, maar ook binnen onze eigen hogeschool en eigen domein.”

Uitreiking Wij Inholland award

Tijdens de Dag van het Onderzoek ontving Jasmijn Holla de Wij Inholland award in de categorie Onderzoek voor haar project WHEELS. Lees er hier meer over!

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
marcel
04
July
2019
ha! ik sta op insite nav interview onderzoeksdag!