31
januari
2023
|
16:04
Europe/Amsterdam

De kandidaten voor de tussentijdse deelraadverkiezingen zijn bekend!

Verkiezingen van 13 tot en met 17 februari

stemmen-potlood

De kandidatenlijst is vastgesteld voor de tussentijdse verkiezingen van de deelraden. De online verkiezingen vinden plaats in de week van 13 tot en met 17 februari. 

Voor de personeelsgeledingen van de deelraden Business, Finance & Law, Onderwijs & Innovatie, Stafafdelingen en Techniek, Ontwerpen & Informatica én de studentgeleding van de deelraad Onderwijs & Innovatie is het aantal kandidaten minder of gelijk aan het aantal vacatures, waardoor verkiezingen niet noodzakelijk zijn.  Genoemde kandidaten worden geacht te zijn gekozen.

Voor de personeelsgeleding van AVAG én de studentgeledingen van Agri, Food & Life Sciences, Gezondheid, Sport & Welzijn en Techniek, Ontwerpen & Informatica vinden digitale verkiezingen plaats.

Bekijk hier alvast de kandidaten voor de deelraden

Verkiezingen van 13 tot en met 17 februari
In de week van 13 tot en met 17 februari 2023 vinden de digitale verkiezingen plaats. Deze eindigen op vrijdag 17 februari 2023, 17.00 uur. In de domeinen waar verkiezingen zijn mogen collega’s één stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur voor de personeelsgeleding van de deelraad. Studenten mogen één stem uitbrengen op een medestudent voor de studentgeleding van de deelraad. 

De kandidatenlijsten zijn vastgesteld door de verkiezingscommissie, bestaande uit Laurens de Wit (ambtelijk secretaris College van Bestuur), Petra Ivangh (ambtelijk secretaris Hogeschool Medezeggenschapsraad) en Lisette Munnikhuis (ambtelijk secretaris deelraden AVAG, O&I & Stafafdelingen).

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.