Haarlem,
07
juni
2019
|
07:38
Europe/Amsterdam

De zorgprofessional heeft niks aan spierballentaal, wel aan empowerment

Lectorale rede Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering

Lilian

Empowerment is niet meer weg te denken in de zorg en welzijnssector en is onmisbaar bij het realiseren van een gezonde samenleving; een van de profilerende thema’s van Hogeschool Inholland. Maar wat betekent empowerment daadwerkelijk voor (toekomstige en huidige) professionals in de wijze waarop zij zorg en ondersteuning inzetten? Deze vraag staat centraal tijdens de lectorale rede van Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering op vrijdag 14 juni.

“We spreken tegenwoordig over de zorg en welzijnssector in spierballentaal: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid,” vertelt Lilian Linders. “Je zou denken dat empowerment precies in dit rijtje past. Maar dat is niet zo. Empowerment omvat meer en is gelaagd. Het gaat bijvoorbeeld over aansluiten bij zowel de mogelijkheden als de beperkingen van iemand. Daarbij betreft empowerment ook de sociale context van mensen: de versterking van individuen, groepen en gemeenschappen. Het is belangrijk dat je als sociaal werker kijkt naar alle rollen die een persoon inneemt in relatie tot die context.”

In haar lectorale rede gaat Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering van Hogeschool Inholland, in op het rijke en genuanceerde gedachtegoed van empowerment en de betekenis hiervan voor ons onderwijs en voor professionals in het sociaal domein.

Voorafgaand aan deze rede vindt een debat plaats tussen onderwijs, politiek, wetenschap en het werkveld: "Moeten wij sociaal werkers opleiden tot politiserende professionals?" Deelnemers aan het debat zijn Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij Inholland, Jan Willem Bruins, directeur van de Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Yolan Koster, wethouder gemeente Bergen en Fleur Hessing, studente Social Work Inholland. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Krijn van Beek, directeur Policy Design Studio.

Aanmelden en meer informatie over het programma van de lectorale rede op inholland.nl/empowerment.