Amsterdam,
11
oktober
2019
|
09:24
Europe/Amsterdam

Doe mee met SAIL Amsterdam 2020!

Vorig jaar juni ondertekende Inholland een samenwerkingsovereenkomst met Stichting SAIL Amsterdam. In september 2018 gingen de eerste studenten van uiteenlopende opleidingen aan de slag met projecten onder de paraplu van de SAIL Academy. Inmiddels is een nieuwe lichting studenten begonnen met uitdagende opdrachten. Dit belooft voor hen een onvergetelijke periode te worden waarin ze veel onderzoeks- en praktijkervaring opdoen in aanloop naar SAIL 2020. Voor periode 3 en 4 zoekt de organisatie nog naar studenten, dus pak die kans om mee te doen!

Na de succesvolle samenwerking in de aanloop naar en tijdens SAIL Amsterdam 2015, lag het in de lijn der verwachtingen dat beide partijen elkaar ook bij de editie van SAIL 2020 zouden weten te vinden. SAIL wil jongeren meer betrekken bij het evenement SAIL Amsterdam. Voor Inholland staat voorop dat studenten zich kunnen ontplooien en tijdens hun studie échte opdrachten voor organisaties uitvoeren. Zo presenteerden Inholland-studenten tijdens SAIL 2015 innovatieve producten als een duikboot met raket van composiet, een bioscooter, een bamboefiets en een racewagen met 3D-geprinte motoronderdelen. Ook bij SAIL 2020 krijgen studenten de kans om hun talenten te etaleren. Hogeschool Inholland en de SAIL Academy begeleiden ze daarbij.

Campus aan het IJ
lnholland biedt zijn studenten de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding en organisatie van SAIL 2020 binnen de kaders van de beroepsopleiding die zij volgen. Daarnaast is het voor de hogeschool een mooie manier om zichtbaarder te worden in de stad en regio met een duidelijke positionering in Campus aan het IJ.

Dit studiejaar voeren studenten opdrachten uit op verschillende onderwerpen, die worden verzameld door SAIL Academy. De studenten bedenken vaak zelf nieuwe mogelijkheden en projecten op weg naar en tijdens het event. Wanneer SAIL 2020 plaatsvindt kan Inholland zich positioneren met studentenprojecten; zoals het er nu naar uitziet in een of meer van de ‘oceanen’ waarin Amsterdam rondom het IJ wordt ingedeeld. Iedere oceaan heeft zijn eigen doel en betekenis. Ook na SAIL 2020 kunnen studenten een rol vervullen bij de verwerking en afhandeling van het event.

‘SAIL verbindt de hele wereld’
SAIL Amsterdam 2020 vindt plaats van 12 tot en met 16 augustus 2020. Het hoofdthema is ‘SAIL verbindt de hele wereld’. Andere focuspunten zijn: duurzaamheid, inclusiviteit en talentontwikkeling. Deze onderwerpen sluiten aan op de thema’s van Inholland.

Inholland koppelt het focuspunt inclusiviteit aan De Gezonde Samenleving en wil kwetsbare doelgroepen in onze samenleving meer betrekken bij activiteiten in de stad met behulp van het project ‘Bring your grandparent’. Voor het onderwerp duurzaamheid gaan studenten aan de slag met projecten op het gebied van duurzame afvalverwerking en voedselvoorziening. Met betrekking tot talentontwikkeling leveren studenten een creatieve, innovatieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken in grote steden. Een van de speerpunten is doorstroom mbo-hbo; om die reden werkt Inholland in diverse projecten samen met het ROC van Amsterdam.

Inholland regio Noord
De binnenvaart SAIL 2020 begint in IJmuiden. Dit biedt Inholland Haarlem en Alkmaar een unieke kans om een bijdrage te leveren aan SAIL 2020. De drie vestigingen Inholland Amsterdam/Diemen, Alkmaar en Haarlem maken onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onderwijs, bedrijfsleven en overheid komen hier mooi samen. Zo kunnen we ons met Inholland regio Noord zichtbaar profileren tijdens SAIL 2020.

Doe mee!
Heb jij of hebben jouw studenten een idee dat gekoppeld kan worden aan een van de focuspunten van SAIL? Ken je mooie innovatieve onderwijsprojecten en/of -producten om te etaleren tijdens SAIL 2020? Zijn er studenten die dit idee in periode 3 en/of 4 kunnen en willen uitvoeren? Stuur een mail naar bea.becht@inholland.nl en marlous.albrecht@inholland.nl.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Bert Stuurman
24
February
2020
Beste lezer,

Een contact van mij neemt deel aan sail 2020. Hij is bezig met de bouw van een sloep uit afvalplastic. Dit in het kader van de circulaire economie, duurzaamheid. Een mooi project dat loopt in Hoorn en wellicht mooie handvattem biedt voor een eventuele samenwerking met onze opleidingen. Voor wat meer info kan je deze site checken. Graag bereid tot nadere toelichting. https://clean2a.nl/

Met vriendelijke groeten,

Bert Stuurman
docent BFL Alkmaar
bert.stuurman@inholland.nl
06 - 2295 8226 (van 28-02 t/m 28-03 niet bereikbaar)