Haarlem,
16
november
2020
|
08:15
Europe/Amsterdam

Domeinontwikkelingen CRB besproken vanuit nieuwe radiostudio Haarlem

Op 3 november kwamen alle collega's van de opleidingen (International) Creative Business (CB) en (International) Media & Entertainment Management online samen. De ochtend stond in het teken van ontwikkelingen die binnen het Domein Creative Business (CRB) gaande zijn.

Leestijd: +- 4 minuten. 

Bijzonder was dat een deel van de dag werd aangeboden via Inholland Radio in Haarlem. De nieuwe radiostudio was pas net klaar en werd gelijk in gebruik genomen. De radiostudio werd bemand door docent Creative Business Sieb Kroeske en student Stevan van der Voet. Zij interviewden gasten die werkzaam zijn binnen het domein CRB. Natuurlijk was er ook muziek, tijdens het afspelen van de nummers hadden de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen.

Domeinvisie Creative Future 2024
De eerste gast was Marij Urlings, domeindirecteur CRB. Zij vertelde over de ambitieuze domeinvisie die is opgesteld en is vastgelegd in het document Creative Future. Deze visie werkt toe naar een situatie waarin studenten en het werkveld steeds meer de mogelijkheid krijgen om over de grenzen van opleidingen te kijken.

Er zijn binnen het domein verschillende opleidingen maar vanuit het werkveld is de noodzaak ontstaan om multidisciplinair samen te kunnen werken. Daarom wordt er nu gewerkt aan een framework waarin afspraken gemaakt worden over de basisindeling van onze opleidingen, inclusief didactische en organisatorische uitgangspunten. In jaar 1 landen studenten in hun eigen opleiding. In jaar 2 gaan zij multidisciplinair aan hun skills werken en verbreden ze hun kennis in de opleiding. In jaar 3 en 4 verdiepen en specialiseren studenten zich en werken zij multidisciplinair samen aan tal van (complexe) vraagstukken en hun skills ontwikkeling. CRB wordt zo steeds meer een netwerkorganisatie. Studenten blijven wel afstuderen in hun eigen croho.

Marij legt uit: “Binnen ons domein hebben we gezegd dat het juist van belang is dat studenten starten met leren vanuit een specifieke context, daarvoor kiezen ze ook in eerste instantie hun opleiding. In de Living Labs die in jaar 3 en 4 worden aangeboden, komen de verschillende disciplines, inclusief onderwijs, onderzoek en innovatie, samen. Deze multidisciplinaire aanpak leidt tot een grotere bijdrage aan het oplossen van zogenaamde wicked problems.”

In Living Labs organiseren onderwijs, onderzoek en werkveld namelijk een creatieve leerruimte met multidisciplinaire teams. Daarin onderzoeken en ontwikkelen zij creatieve methodieken, businessmodellen en vaardigheden. Zij voeden en vormen elkaar in een beweging die steeds doorgaat. Binnen en buiten de hogeschool. Het domein CRB wil zo studenten opleiden, met behulp van co-creatie, voor een onzekere en onbekende toekomst.

Studenten bepalen hun eigen studietempo en leerroute
Als tweede gast werd Michael Hendriks geïnterviewd. Michael is teamleider van de Associate degree (Ad) Crossmediale Communicatie. In deze Ad-opleiding leert een student door te doen. Door het aanpakken van echte projecten van bedrijven ontdekt de student zijn talenten. De student bepaalt zijn eigen studietempo, maar ook de route.

Zoals Michael zelf toelicht: “Er staat binnen onze opleiding niet zoveel vast in het onderwijsprogramma, behalve de eindtermen. Tentamens zijn verleden tijd, studenten verwerven zelfstandig kennis en zetten dit om in producten.” De innovatieve manier waarop dit onderwijs is ingericht, vormt een goed voorbeeld van waar het onderwijs in het domein CRB naartoe beweegt.

Met zijn coach bespreekt de student regelmatig zijn ontwikkeling en stelt hij nieuwe leerdoelen vast. Aan welke vaardigheden wil hij werken? Aan welke kennis heeft hij nu behoefte? Waar loopt hij bij een praktijkcase tegenaan? De student wordt bij zulke vragen ondersteund doordat de opleiding workshops en kennissessies organiseert.

De student wordt vooral aangemoedigd om zelf de oplossingen te zoeken. Want dat moet hij straks in de beroepspraktijk ook doen. Dit is voor veel studenten even wennen, aldus Michael: “Studenten vinden het nog moeilijk om op een andere manier naar leren te kijken en geen toetsen te hoeven maken, dat past niet bij hoe zij het gewend zijn.” Gelukkig gaat dit de studenten uiteindelijk goed af: “Ze geven aan dat ze ervaren dat ze groeien, dat het ze lukt om mooie producten te realiseren en dat ze door hun portfolio ook beseffen dat ze meer geleerd hebben dan ze van tevoren verwacht hadden.”

Skills als rode draad door de curricula
Als laatste was Esther Kuindersma in de radioshow te gast. Esther is adviseur Digitaal Leren & Skills Ontwikkeling voor het domein. Zij houdt zich onder meer bezig met het opzetten van het Skillslab. Het Skillslab wordt een domeinbrede onderwijs- en onderzoeksomgeving (digitaal en fysiek) waar onderwijs in zowel soft- en hardskills als professional skills wordt aangeboden en waarbij studenten regelmatig zullen samenwerken in multidisciplinaire teams. Het aanbod van skills is daarbij altijd gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling, het ‘mens zijn’ van de student. Op deze manier leren studenten met hun skills echt waarde toe te voegen aan het werkveld en de samenleving.

“Skillslab sluit hiermee aan bij de domeinbrede ontwikkeling die omschreven wordt in Creative Future”, aldus Esther. “We werken momenteel de visie uit. We zijn aan het bepalen op welke wijze het Skillslab past in het onderwijs dat binnen het domein wordt aangeboden en hoe studenten hieraan deel kunnen nemen.”

Vanaf februari 2021 worden met verschillende opleidingen enkele pilots ontwikkeld die in studiejaar 2021-2022 zullen starten. Het uiteindelijke doel is dat, in 2024, studenten van jaar 1-4 uit het hele domein deelnemen aan het Skillslab. In jaar 1 werken studenten aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt binnen de eigen opleiding, maar wel volgens gezamenlijke uitgangspunten. In jaar 2 worden zij in (deels multidisciplinaire) teams voorbereid op het multidisciplinaire werken in jaar 3 en 4. In jaar 3 en 4 gaat het om toepassing van skills in complexe vraagstukken en vindt onderzoek en kenniscreatie plaats. Ook het trainen van docenten is onderdeel van het Skillslab.

Een geslaagde verwelkoming maar ook een afscheid
De radioshow bleek een grote hit onder de (online) aanwezigen. Onder het genot van een kop koffie of thee zijn zij meer te weten gekomen over wat er allemaal in het domein gaande is en welke visie daaraan ten grondslag ligt. En natuurlijk werd er genoten van de (aangevraagde) muzieknummers! Waar de nieuwe radiostudio geslaagd is verwelkomd, eindigde een tijdperk voor Sieb Kroeske. Sieb Kroeske gaat met pensioen en daarom is tijdens de uitzending nog even stilgestaan bij zijn afscheid. Namens het hele team van de opleiding Creative Business: Sieb, bedankt en veel succes met alles wat je nog gaat ondernemen!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.